Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao hoeft voorlopig nog niet te vrezen dat op Hato, net als onlangs op de Nederlandse luchthaven Schiphol, de vrachtafhandeling stil komt te liggen. Er ligt een voorstel op tafel met een opening voor verdere onderhandelingen tussen de vakbond UGTK/Cadmu en de directie van luchthavenbedrijf Swissport.

F01Opening Swissport en bondenDat laat vakbondsvoorzitter Wendell Muelen tegenover het Antilliaans Dagblad weten.
De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de medewerkers die voornamelijk belast zijn met de grondafhandeling en het baliewerk verliep eind december 2021 en sindsdien is de bond in gesprek over een hoger salaris.
De partijen kwamen er aanvankelijk niet uit, waardoor de vakbond een deadline stelde, voor vandaag 18.00 uur. De bond eist een salarisverhoging van 7 procent, ze is al tegemoetgekomen door dit te verlagen naar 6 procent, maar de directie houdt vast aan 3 procent. ,,Te weinig en onaanvaardbaar”, aldus Muelen. Maar, de directie heeft voldaan aan de deadline en er is gisteren een voorstel gedaan ‘met een opening’. Meer wil Muelen er niet over kwijt op dit moment. Er zal de komende week verder onderhandeld worden.
Volgens de voorzitter zijn de salarissen laag, vooral van ongeveer een kwart van de zeventig medewerkers, ‘die wel van 5.00 uur tot 22.00 beschikbaar moeten zijn’. ,,We willen de salarissen opkrikken vooral omdat die niet in verhouding staan tot de zwaarte van het werk”, aldus Muelen.
Hij legt uit dat circa de helft van het Swissportpersoneel aangesloten is bij de vakbond. Hij wijst op het voordeel voor luchthaven- en havenpersoneel om zich bij een bond aan te sluiten, want, zo stelt hij: ,,Personeel werkzaam op de airport en in de haven valt niet onder de arbeidsregeling 2000. Het zijn twee specifiek genoemde sectoren in de wet die uitgesloten zijn. Dat houdt in dat voor deze medewerkers allerhande secundaire arbeidsvoorwaarden niet gelden en er ook bijvoorbeeld geen extra toeslag is voor weekend- en avonddiensten”, legt de voorzitter uit. Het is overigens een aspect waar de Staten en regering op gewezen moet worden. ,,De arbeidsregeling moet aangepast worden en ook geldig zijn voor luchthaven- en havenpersoneel.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.