‘Aandeel Yu’i Kòrsou neemt af’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bevolkingskrimp die Curaçao sinds 2017 ervaart, maakt dat het economisch draagvlak wordt uitgehold. Er zijn minder mensen die de publieke voorzieningen moeten financieren en het zijn juist de (potentieel) economisch actieven die wegtrekken van het eiland.

Aandeel Yu di KorsouBovendien ook disproportioneel veel (potentieel) hooggeschoolden, dus ‘braindrain’. Zo zegt professor doctor Gert Oostindie in reactie op de onlangs gepubliceerde statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek die het Antilliaans Dagblad eerder al analyseerde. In 2021 telde het CBS in totaal 5.564 emigranten en 3.337 immigranten. Per saldo een afname van 2.227 (officieel geregistreerde) burgers. Een jaar eerder, toen medio maart 2020 de covidpandemie uitbrak, was de krimp nog groter: 5.123 ingezetenen verlieten het eiland, terwijl 2.663 personen zich lieten inschrijven, waardoor de bevolking met 2.460 mensen afnam.

Maar of een grotere bevolking werkelijk wenselijk is, is nog maar de vraag. ,,Het eiland is dichtbevolkt en de huidige economische ontwikkelingsmogelijkheden zijn beperkt. Zo is er weinig hoop voor de raffinaderij (Isla). Verder is voornamelijk de toerismesector potentieel een groeifactor”, zegt Oostindie, die gespecialiseerd is in de Nederlandse (post-)koloniale en Caribische geschiedenis. De bevolkingsaantallen van Curaçao vertonen trouwens al langere tijd, en nog voor de autonomie van het eiland al, pieken en dalen. In 1981 telde de Curaçaose bevolking 147.884 mensen en in 2001 was dat gekrompen naar 130.822. Het aantal per 1 januari dit jaar was volgens de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek 153.671.

De professor meldt dat evenals toen, de pieken en dalen en nu weer te wijten zijn aan een economische crisis en emigratie naar Nederland. ,,Dit betekent dat de samenstelling van de bevolking ook verandert: het aandeel yu’i Kòrsow loopt terug. En inmiddels woont ongeveer de helft van de Curaçaose gemeenschap in Nederland”, aldus Oostindie. Opmerkelijk is trouwens dat niet duidelijk is hoeveel het aantal illegalen op het eiland is.

Echter, de professor concludeert dat niet een grotere bevolking dan wel een hoger geschoolde een oplossing zou betekenen voor de ontwikkeling van het eiland. ,,De enige bevolkingsgroei die een echte economische impuls zou kunnen geven is groei van dat deel van de bevolking dat kan meekomen in een moderne economie; dus onderwijs en naschoolse educatie zijn de sleutel, niet bevolkingsgroei op zich.” Over het stoppen van de braindrain zegt Oostindie dat, zolang de crisis aanhoudt, dit niet zal meevallen. En tegelijkertijd blijft de crisis die braindrain bevorderen. ‘Een vicieuze cirkel’ die moeilijk doorbroken kan worden. Hij stelt voor: minder cliëntelisme en meer meritocratie in de Curaçaose arbeidsmarkt en politiek.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.