CBCS-expert: Om als geaccepteerd betalingsmiddel te dienen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Cryptovaluta zijn momenteel nog te volatiel (onstabiel) om gezien te worden als een geaccepteerd betalingsmiddel. Dat stelt het hoofd Governance, Compliance & Conduct Supervision, Errol Cova, van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

F03 CBCS Cryptovaluta 1 NEWConsumenten moeten zich bewust zijn van het zeer risicovolle en speculatieve karakter van cryptovaluta, (regelmatig) misleidende reclame en beïnvloedingscampagnes op sociale media. Met een viertal wetsontwerpen die in de maak zijn heeft CBCS tot doel consumenten beter te beschermen.
Cova schrijft hierover in een Engelstalige blog op de website van de Centrale Bank. Het Antilliaans Dagblad publiceert een bewerking hiervan. In reactie op de nieuwe ontwikkelingen heeft de CBCS een pakket van vier wetten voorgesteld die nieuwe technologieën zouden moeten ondersteunen alsmede de efficiëntie van het betalingsverkeer bevorderen.

Deze wetgeving stelt eisen aan het toezicht op het gebied van de elektronische betalingsinfrastructuur en instellingen, evenals het stellen van regels en kaders voor digitale activa. Dit zorgt ervoor dat bedrijven die diensten aanbieden voor de uitwisseling tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld (fiduciair geld) en bedrijven die crypto’s bewaarportefeuilles aanbieden, onder het gedrags- en integriteitstoezicht van de CBCS komen te vallen.
Cova schrijft: Met de genoemde wetsontwerpen wil CBCS consumenten beschermen, door te eisen dat alle informatie die door een potentiële dienstverlener wordt verstrekt - ook van degenen die in virtuele activa handelen - correct, duidelijk en niet misleidend is.

Elke dienstverlener moet handelen in het belang van zijn klanten en consumenten door zich te onthouden van gedrag dat het vertrouwen schaadt in de dienstverlener zelf, als ook in het betalingsverkeer en de integriteit van het financiële systeem van Curaçao en Sint Maarten.

,,Uiteindelijk is het de opdracht van de CBCS om te zorgen voor een veilig en toegankelijk betalingssysteem”, aldus de topfunctionaris. De CBCS heeft tot doel beleid te ontwikkelen dat innovatie ondersteunt en tegelijkertijd zorgt voor naleving van internationale normen, zoals marktbescherming, veerkracht, financiële stabiliteit en marktintegriteit. Als gevolg hiervan zal de CBCS de ontwikkelingen in het crypto-ecosysteem blijven monitoren en periodiek beoordelen.

Trends en innovaties rondom betalen gaan razendsnel. Nieuwe partijen hebben zich gemanifesteerd in de betalingsketen, waaronder FinTechs en BigTechs. Tegelijkertijd komt de ene cryptovaluta na de andere op de markt, terwijl Centrale Banken over de hele wereld bezig zijn met de opzet van hun eigen digitale valuta.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) juicht digitalisering en innovatie toe en houdt de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Waar mogelijk zal de CBCS innovaties in de markt vergemakkelijken en het gebruik van instantbetalingen aanmoedigen.

Betalen wordt voor een groot deel van de samenleving gebruiksvriendelijker, maar tegelijkertijd brengt het crypto-ecosysteem ook verhoogde risico’s met zich mee waarvoor momenteel niet genoeg mitigerende maatregelen zijn getroffen.

Cryptovaluta nog voornamelijk speculatiemiddel

Cryptovaluta zijn digitale activa of rechten die elektronisch kunnen worden overgedragen en opgeslagen met behulp van Distributed Ledger Technology (DLT) of vergelijkbare technologie. Met cryptovaluta kan waarde worden overgedragen zonder tussenkomst van derden zoals banken of clearing- en afwikkelingsbedrijven.

,,De waarde van cryptovaluta is echter niet gegarandeerd, en ze worden ook voornamelijk gebruikt als speculatiemiddel”, aldus de blog van het hoofd Governance, Compliance & Conduct Supervision van de Centrale Bank.

De CBCS houdt momenteel geen toezicht op (aanbieders van) cryptovaluta, wat betekent dat er nu geen regelgeving voor consumentenbescherming is om consumenten te helpen bij het herkennen en beperken van de mogelijkheid van (financiële) verliezen als een platform, dat zich bezighoudt met het wisselen of vasthouden van virtuele valuta, mislukt of het slachtoffer wordt van cybercriminaliteit. ,,De volatiliteit (onstabiliteit) van cryptovaluta maakt ze voorlopig ongeschikt als algemeen geaccepteerd betaalmiddel.”

Stablecoins (cryptocurrency gekoppeld aan een reserveactiva zoals fiat-valuta, grondstoffen of andere cryptocurrencies) kunnen bijdragen aan snellere, goedkopere en meer inclusieve grensoverschrijdende betalingen, maar brengen ook hun eigen inherente risico’s met zich mee.

Cova: ,,De waarde van stablecoins is bijvoorbeeld niet zo stabiel als de naam zou doen vermoeden, aangezien de waarde van stablecoins kan fluctueren.” Het koppelen van stablecoins aan bestaande valuta is niet een automatisch gegeven. Uitgevers van stablecoins kunnen reserves aanhouden van de valuta waaraan de stablecoin is gekoppeld om een stabiele waarde te realiseren.

Stablecoins worden voornamelijk gebruikt om de handel in meer volatiele crypto’s te vergemakkelijken. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet vooralsnog geen systeemrisico voor de financiële stabiliteit van cryptovaluta; het marktkaandeel groeit weliswaar, maar is nog steeds relatief klein. Het IMF roept echter wel op tot regulering om tegemoet te komen aan de risico’s die stablecoins vormen wanneer ze in omvang blijven toenemen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.