Met Tijdelijke Landsverordening mitigeren brandstofprijs

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met de Tijdelijke Landsverordening mitigeren brandstofprijzen komt de regering de consument met bijna een kwartje (24 cent) per liter benzine en ook diesel tegemoet. Zo heeft het Antilliaans Dagblad uit goede bron vernomen.

CUROILHiermee wil het kabinet-Pisas iets doen aan de sterk gestegen internationale brandstofprijzen, die ook op Curaçao danig worden gevoeld. De compensatie ‘kost’ de Landskas wel 27 miljoen gulden tot het eind van het jaar, maar wordt gedekt doordat er volgens de meest actuele prognose meer omzetbelasting (ob) wordt geïnd dan in de begroting staat, namelijk 509 miljoen in plaats van 450 miljoen.
Morgen wordt de Tijdelijke Landsverordening in de ministerraad besproken. Dit gebeurt op voorstel van Financiënminister Javier Silvania (MFK), zo heeft hij zelf bekendgemaakt. Eerder al, op zondagavond, bracht hij ‘breaking news’ met de mededeling dat de wettelijk regeling, om de gestegen brandstofprijzen enigszins terug te dringen, klaar is. De inhoud van het ontwerp was nog niet bekend.
Benzine kost de eindgebruiker momenteel 2,64 gulden en diesel bijna 2,27 gulden per liter. Een groot deel wordt bepaald door de aankoopprijs, maar veel geld gaat ook naar de overheid. Bij benzine voor elke liter ruim 69 cent (accijnzen en ob) en bij diesel bijna 24 cent (ob). In het voorstel wordt daarom gesleuteld aan de accijnzen en de ob.
Een werkgroep ging aan de slag en uiteindelijk is dit uit de bus gekomen: de accijnzen op benzine (momenteel 41 cent per liter) wordt met 25 procent verlaagd. Dat scheelt 11 cent. Daarnaast is sprake van eliminatie van de groothandels-ob van 6 procent. Dat biedt de consument een voordeel van 13 cent. Bij elkaar 24 cent.
Diesel kent géén accijnzen. In het wetsvoorstel verdwijnt tijdelijk zowel de groothandels-ob als de kleinhandels-ob (allebei 6 procent) met een impact van 24 cent op het eindgebruikerstarief.
Het scheelt de burger in zijn portemonnee (voordelig), maar óók de staatskas (nadelig). Volgens calculaties die deze krant heeft ingezien gaat het tussen april en december om ruim 26,9 miljoen aan totaal geprognosticeerde gederfde inkomsten. Maar de toegenomen economische activiteiten van de afgelopen maanden, onder andere als gevolg van het opheffen van verschillende covid-gerelateerde maatregelen, hebben bijgedragen aan hogere omzetbelastinginkomsten.
Behalve de onderdelen van de prijsopbouw die onder de invloedssfeer van de minister van Financiën vallen (ob en accijnzen), bestaat de prijs aan de pomp nog uit andere componenten: bijvoorbeeld de huidige toeslagen ‘ter waarborging brandstofvoorziening’ (22 cent per liter), de marge voor overheids-nv Curoil (11 cent) en de marge voor de grotendeels particuliere pomphouders (17,5 cent).
Een Landsverordening is een wet en moet normaliter het hele wetgevingsproces doorlopen en daarmee ook de adviesronde en vervolgens goedkeuring door de Staten. Alle landsverordeningen moeten langs de Raad van Advies (RvA) en door de Staten worden aangenomen. En als ze een sociaaleconomisch component hebben ook langs de Sociaal-Economische Raad (SER).
Normaal gesproken kan dat (erg) lang duren, maar verwacht wordt dat de regering dit traject met de nodige spoed zal willen afleggen. Daarom zal - zo verneemt het Antilliaans Dagblad - na instemming van de ministerraad, een Statenvergadering worden verzocht om na te gaan of het ontwerp voldoende parlementaire steun geniet. Met deze steun van de Staten zou de minister dan, vooruitlopend op een wetswijziging, een aanschrijving kunnen uitvaardigen. Zo is de gedachte en het voornemen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.