16.000 Ex-ingezetenen moeten nog 36,7 miljoen afrekenen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een groep van 16.000 voormalige Curaçaose ingezetenen (inclusief minderjarigen) die zich sinds 2018 lieten uitschrijven bij Kranshi hebben een gezamenlijke belastingschuld van minimaal 36,7 miljoen gulden.

F01 belastingdienstDat blijkt uit de Managementrapportage van de Belastingdienst van het ministerie van Financiën over de maand februari. Het Antilliaans Dagblad bestudeerde het uitvoerige verslag. Het is de eerste gezamenlijke maandelijkse managementrapportage van de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger.

,,Het doel van de rapportage is de realisatie van de voor 2022 opgelegde doelstellingen te monitoren en waar nodig bij te sturen in de uitvoering”, aldus de uitleg in de managementsamenvatting.

Het verslag gaat onder meer in op het ‘internationaal invorderen van ingezetenen die zich uitschrijven wegens emigratie met achterlating van belastingschulden’; iets wat met ingang van 1 april aanstaande gaat gebeuren.

Van Kranshi (Bevolkingsregister) is een bestand ontvangen van voormalig ingezetenen die sinds 1 januari 2018 zijn uitgeschreven en niet meer zijn teruggekeerd. Dit bestand bevat de gegevens van ruim 16.000 personen (waaronder ook minderjarigen); dat is circa een tiende van de totale legaal op Curaçao woonachtige bevolking.

,,Uit een eerste analyse blijkt dat onder deze groep 36,7 miljoen (nominaal) aan belastingschulden open staat”, aldus de rapportage. ,,Dit is exclusief eventuele belastingschulden van ondernemingen waarvoor deze personen mogelijk als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld.”

De belastingdienst laat het hier niet bij en gaat achter deze belastinggelden aan, zo wordt duidelijk gemaakt. Met zowel de Directie Fiscale Zaken op Curaçao als met het Central Liaison Office (CLO) in Nederland zijn inmiddels de eerste contacten gelegd over de te volgen procedures.

Ook heeft Belastingdienst Caribisch Nederland (voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba) haar (positieve) ervaringen gedeeld over de internationale invordering via het CLO. ,,Tevens heeft een gesprek plaatsgevonden met een commerciële partij over de invordering van belastingschulden in de landen buiten het Koninkrijk”, maakt de rapportage duidelijk.

Met andere woorden: degenen die Curaçao verlieten met een belastingschuld kunnen alsnog rekenen op invorderingsacties. Eerst zal het lokale ondersteuningsteam in overleg met de teamleider bijzondere invordering de vervolgstappen bepalen. Vervolgens zal op zeer korte termijn, de bedoeling was nog in maart, de internationale invordering van de eerste (grote) dossiers worden opgestart.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.