Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het parlement van Curaçao wil toch een spoedadvies van de Raad van Advies (RvA) over het ontwerp van rijkswet omtrent de instelling van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).

rvaHoewel het Reglement van Orde (RvO) geen grondslag biedt voor een dergelijk verzoek, vraag Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) haar partijgenoot premier Gilmar Pisas toch de medewerking van de regering.
,,Gelet op het maatschappelijk belang van het onderwerp achten de Staten het wenselijk om zich op korte termijn hieromtrent te laten adviseren door de RvA”, schrijft America-Francisca. Het gaat dan om een advies over de meest recente tekst van het ontwerp van rijkswet Coho.
Een en ander is op initiatief van MAN-Statenlid Giselle Mc William, die op 14 februari vroeg om de regering te verzoeken een spoedadvies te vragen bij de RvA van Curaçao ten aanzien van het ontwerp van rijkswet Coho, zoals op 11 februari door de gouverneur aan het parlement aangeboden.
Op 18 februari liet de Statenvoorzitter weten dat het parlement enkel de RvA om advies kan vragen als het een initiatiefwetsontwerp van de Staten betreft. Voor het overige dient het verzoek via de regering te gaan en dan niet vanuit één individueel lid, maar gedragen door het parlement als geheel.
Intussen is dus het verzoek gedaan aan minister-president Pisas, die namens zijn regering de rijkswet Coho in de Staten zal (moeten) verdedigen, want de regering van Curaçao (net als die van Aruba en Sint Maarten) stemde intussen al in.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).