Diesel stijgt met 36,5 cent per liter; toename stroom en water minder drastisch

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een liter benzine Mogas 95 kost vanaf volgende week dinsdag 2,64 gulden aan de pomp. Een toename met bijna 16,5 cent. Diesel stijgt nóg drastischer; met 36,5 cent en bedraagt met ingang van 29 maart bijna 2,27 gulden (is nu nog 1,90 gulden).

benzinepompHet zijn recordbedragen. Tien jaar geleden kostte in mei/juni 2012 een liter Mogas 2,61 gulden. En in april 2013 was een liter diesel 2,14 gulden. De hele wereld heeft momenteel te maken met aanzienlijk gestegen brandstofprijzen.
De regering van Curaçao legt uit dat gedurende de maand februari 2022 en de eerste helft van de maand maart sprake was van een zeer sterke stijging van internationale prijzen voor olie en geraffineerde brandstoffen.
,,De stijging van de eindgebruikerstarieven voor zowel Mogas 95 als Gasolie LSD zijn dan ook voornamelijk het gevolg van de door de internationale ontwikkelingen veroorzaakte stijging van de aankoopprijzen.”
Ter voorkoming van een nóg grotere lokale tarieffluctuatie ineens, zijn bij het bepalen van de aankoopprijzen de pieken in de prijsnoteringen geëlimineerd en is de stijging van de aankoopprijzen in twee stappen doorgevoerd middels een negatieve correctie in het overschot/tekort-component.
Dit laatste scheelt deze maand 9 (benzine) tot 10 cent (diesel) per liter. Vorige maand bedroeg de negatieve correctie ten gunste van de consument al 13 cent (diesel). ,,Deze mitigerende maatregelen zullen echter in de komende maanden alsnog gecorrigeerd dienen te worden.”
De aankoopprijs van benzine staat voor de maand april genoteerd op 1,52 gulden. Daar komen de volgende componenten bij: voor ‘waarborging brandstofvoorziening’ 5 plus 17 cent; marge overheids-nv Curoil 11 cent; accijnzen 41 cent; groothandel omzetbelasting 13 cent; marge pomphouder 17,5 cent; en ob kleinhandel 15 cent.
Bij diesel is de opbouw vergelijkbaar na een aankoopprijs van 1,62 gulden, maar dan zijn er verder géén overheidsaccijnzen. De gesubsidieerde tarieven voor gascilinders blijven gelijk: 80 gulden voor een grote cilinder van 100 lbs en 16 gulden voor eentje van 20 lbs.
Ook stroom en leidingwater van Aqualectra worden duurder en wel met ingang van 1 april, hoewel wat elektriciteit betreft minder drastisch. Het laagste tarief voor huishoudelijk verbruik (tot 250 kWh) wordt 67 cent (was bijna 65 cent); een toename met iets meer dan 2 cent per kWh.
Voor water is de stijging iets groter: het voordeligste huishoudelijk tarief (tot 9 kuub) wordt 9 gulden per m3. Dat is op het moment nog 8,91 gulden. Een toename met 9 cent per kuub water.
,,De stijging van de elektriciteits- en watertarieven is het resultaat van hogere gemiddelde brandstofkosten voor de productie van stroom respectievelijk hogere elektriciteitskosten voor de productie van water, de geprognosticeerde productiemix alsook een lagere correctiefactor voor water over februari 2022”, aldus de toelichting.
De tariefopbouw voor water en elektra kent twee componenten: het basistarief en de brandstofclausule. De brandstofclausule voor stroom bestaat uit twee elementen: brandstofkosten en inkoop van elektriciteit. De ‘inkopen’ zijn gebaseerd op de prijs van energie die derden leveren, zoals windenergie en zonne-energie; en de brandstofkosten betreffen de kosten van energieopwekking door Aqualectra zelf.
Ook de brandstofclausule voor water bestaat uit twee elementen, zijnde ‘inkopen’ gebaseerd op de prijs van water dat door een derde partij wordt geleverd en elektriciteitskosten voor de waterproductie door Aqualectra zelf.
De nieuwe prijzen zijn gisteren door Bureau Telecommunicatie en Post bekendgemaakt. BT&P houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen. Aangegeven wordt dat sinds december 2021 sprake is van een stijging (olie WTI) van meer dan 50 procent.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).