Van een onzer verslaggever
Willemstad - Steven Martina (MAN) heeft als minister van Financiën ad interim getekend voor het aangaan van het OVO-contract met Strajetiq bv van Vanessa Gijsbertha.

27D8CAF3 9D69 4B10 9D14 4C37B65917ACDat blijkt uit de ministeriële beschikking (MB) van 3 maart 2021, in handen van het Antilliaans Dagblad, dat door de advocaat van Gijsbertha werd getoond (maar niet ingebracht) tijdens de behandeling eerder deze maand van haar rectificatiezaak tegen zittend minister van Financiën, Javier Silvania (MFK).
Pikant detail is dat Martina tijdens een verkiezingsdebat van Paradise FM op 14 maart - door Silvania geconfronteerd met opmerkingen over een lucratief contract voor de dochter van zijn partijgenoot Kenneth Gijsbertha - aangaf van niets te weten: ,,Ik ben niet bekend dat de dochter überhaupt een contract heeft gekregen. De minfin zal daar tekst en uitleg over moeten geven. Maar voor zover wij geïnformeerd zijn is dit dossier helemaal niet af.”
Op het MB gedateerd 3 maart 2021 staat echter onder het kopje ‘minister van Financiën’ (met daarachter met de hand aangevuld ‘a. i.’=ad interim) de handtekening van Martina.
De MB wordt vermeld in het vonnis van afgelopen week, namelijk: ,,De stelling dat de MB, waarbij van de aanbestedingsregels is afgezien, werd ondertekend door de minister van Economische Ontwikkeling, juist vanwege de belangenverstrengeling met de minister van Financiën, legt onvoldoende gewicht in de schaal.”
De toenmalig minister van Financiën was Kenneth Gijsbertha (MAN), vader van Vanessa Gijsbertha die tot mei 2021 vier jaar zijn kabinetschef was geweest en via haar vennootschap daarna een driejarige overeenkomst van opdracht (OVO) aanging. Zijn partijleider Martina was minister van Economische Ontwikkeling en tekende als minister van Financiën ‘ad interim’.
In het MB staat het bedrag niet vermeld, maar het betrof een OVO voor maandelijks 23.680 gulden (exclusief ob) met Strajetiq. Bij elkaar, zo staat in het vonnis, ruim 850.000 gulden over een periode van drie jaar. Besloten was toch af te zien van de gebruikelijke openbare aanbestedings- en offerteprocedure.
Het stuk zelf betreft een ‘machtigingsverzoek’ in verband met de offerte van Strajetiq bv omtrent de projectondersteuning aan de Program Board van het ministerie van Financiën. Gesteld wordt dat het bedrijf ‘de beste en juiste kandidaat is met de nodige expertise en kennis’ en dat deze kandidaat ‘al meerdere jaren werkzaamheden en ondersteuning heeft verricht aan de projecten van de Program Board’.
Om de continuïteit in de uitvoering van de projecten van de Program Board te waarborgen en mogelijke stagnering te voorkomen, is er gekozen ‘om af te wijken van de openbare aanbestedingsprocedures’. Dat laatste is zelfs ‘in het Landsbelang’ en tegen afwijking ‘bestaan geen overwegende bezwaren’.
Het MB is van 3 maart 2021. Op 19 maart waren de verkiezingen. Volgens het vonnis van deze week is bij addendum, ondertekend op 5 mei 2021, overeengekomen dat de uitvoering van de OVO op 16 mei zou aanvangen. Silvania trad op 14 juni aan als nieuwe minister. Op 5 augustus is Vanessa Gijsbertha geïnformeerd dat de ministerraad per direct de OVO met Strajetiq heeft opgezegd.

Reactie Steven Martina
Op de vraag van het Antilliaans Dagblad om een reactie, antwoordt Martina als volgt:
,,Met betrekking tot het dossier van mevr. V. Gijsbertha heb ik het besluit getekend op basis waarvan kon worden afgeweken van het vragen van drie offertes gebaseerd op het positief advies van het ministerie van Financiën. Op basis van dit besluit kon een contractonderhandeling en afhandeling worden opgestart met mevr. Gijsbertha. De contractonderhandeling en afhandeling is des ministerie van Financiën. De afhandeling van dit dossier komt dus niet langs mij als minister van Economische Ontwikkeling. Door alle ophef is ook verzocht aan minister Gijsbertha om het dossier nogmaals goed onder de loep te nemen. Ten tijde van het debat was ik niet op de hoogte of het contract met mevr. Gijsbertha al was afgehandeld, en dat geef ik ook aan in het debat. Ik zeg letterlijk: ‘Ik ben niet op de hoogte of de dochter van Gijsbertha überhaupt een contract heeft gekregen’, immers dat is des ministerie van Financiën. Vervolgens zeg ik, dat de ‘minister van Financiën daar tekst en uitleg over kan geven, voor zover wij zijn geïnformeerd is dat dossier helemaal niet af’. En wat ik zeg klopt ook daar het dossier niet meer naar mij komt maar naar de minfin gaat voor verdere afhandeling. Dus ik was niet op de hoogte van de status van dat dossier. Kortom, mijn antwoorden zijn correct, ik was niet op de hoogte van de afhandeling van het contract, en het dossier komt ook niet naar mij voor verdere afhandeling, vandaar dat ik verwijs naar de minister van Financiën. Als zodanig was ik ten tijde van het debat niet op de hoogte van de status van afhandeling van het contract, en dat geef ik ook aan. Ik vertrouw erop dat dit de zaak verheldert.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).