Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging van Importeurs van Pharmaceutische Producten (VIPP) wenst vooralsnog niets te zeggen na het vonnis in de zaak van vijf groothandelaren in geneesmiddelen tegen het Land Curaçao, waarover deze krant dinsdag berichtte.

F01 Botika,,We gaan niet reageren”, zegt advocaat Achim Henriquez, die in deze zaak optreedt namens Aventa nv, Manrique Capriles & Sons bv, Curaçao Pharmacal Company bv, Visser Trading Curaçao bv en Oduber Agencies Curaçao nv.

Ook na aandringen zegt de raadsman er in dit stadium niet veel over kwijt te kunnen. Na wat rondvragen bij genoemde importeurs, blijkt Petra Bekaert - directeur van Aventa - voorzitter te zijn van VIPP. Deze krant verzocht haar om commentaar op de uitspraak van het gerecht en wat het vonnis betekent of kan betekenen voor de farmaceutische sector op Curaçao.

In verband met de rechtszaak hadden de importeurs zich geweerd tegen de Ministeriële Regeling maximumprijzen geneesmiddelen 2019 die op 1 augustus dat jaar in werking is getreden. De groothandelaren in merkmedicijnen hadden gesteld dat het hen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om te overleven en dat het uitvallen van de hele sector dreigt.

Het Land, bijgestaan door advocaat Mayesi Hammoud, is het daar niet mee eens en volgens de rechter is de stelling door de bedrijven op geen enkele wijze onderbouwd. Dat door het wegvallen van merkgeneesmiddelen de kwaliteit van de zorg achteruit zou gaan en de medicijnvoorziening in gevaar komt, is volgens het gerecht ‘speculatief’ en tot nu toe niet gebleken.

Daarbij komt, aldus de rechter, dat de kosten van geneesmiddelen op Curaçao, ook internationaal gezien, een relatief hoog gedeelte van de totale kosten van de zorg innemen, ‘zelfs ongeveer het dubbele van die op Aruba of in Nederland’.

De procedure werd op 15 maart 2021 aanhangig gemaakt. De mondelinge behandeling vond plaats op 7 december vorig jaar. Daarbij waren namens de eiseressen aanwezig Willem da Costa Gomez (via zijn management-bv directeur van Manrique Capriles & Sons), Menco Ruijs (commercieel manager Aventa), Rudolf Beaujon (directeur Curaçao Pharmacal Company) en Marielle Dorand-Lebacks (sales & marketing director Oduber Agencies Curaçao).

Wat onder meer opvalt is dat de meeste van deze bedrijven al langere tijd bestaan. Curaçao Pharmacal al sinds 1963. Manrique Capriles & Sons werd in 1986 opgericht, maar bestaat al sinds 1922. Visser Trading is van 1972. Oduber Agencies is van 1983, maar het jaar van vestiging is 1964. Zowel Visser Trading als Oduber Agencies heeft Arubaanse ‘roots’ (waar volgens het vonnis medicijnen circa de helft goedkoper zouden zijn). Aventa tot slot werd in 1996 opgericht.

Toen de zaak nog moest voorkomen, verklaarde de VIPP de mythe rond het verhaal dat de prijs van geneesmiddelen op Curaçao (te) hoog is, te willen ontkrachten. ,,Het tegendeel is waar”, zei woordvoerder Beaujon in november. De importeurs waren niet alleen verbaasd, maar vooral ook boos over de ongefundeerde negatieve berichtgeving over importeurs en de kosten van de medicijnen.

Mede verwijzend naar het tijdens de zitting overgelegde Rapport Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector van 4 maart 2019 - vooral hoofdstuk 5 daarvan - komt het Gerecht echter niet tot andere gedachten en noemt het ‘verklaarbaar’ dat de overheid (prijs)regulerend optreedt.

De vier te hanteren beleidsmaatregelen staan samengevat in het rapport. Namelijk: a. vaststelling van lagere maximumprijzen; b. het tegen scherpere prijzen inkopen, bijvoorbeeld via buitenlandse groothandelaren (en niet alleen bij fabrikanten) waardoor een quantumkorting kan worden verkregen; c. het kopen van meer generieke geneesmiddelen dan spécialité (substitutiebeleid); en d. het voorschrijven van minder geneesmiddelen door (huis)artsen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.