Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wie overlast ondervindt of heeft ondervonden van de militaire oefeningen bij Wacao wordt gevraagd dat te melden. Die informatie wordt meegenomen in de aangiftes tegen verschillende instanties.

F07 Meld overlast militairenDat laat de federatie voor visserij, veeteelt en landbouw (KUP) weten in een persbericht. KUP heeft afgelopen vrijdag een bijeenkomst georganiseerd bij Playa Piskadó in Westpunt voor vissers en sociale groeperingen. Daar werd nog eens herhaald dat de Nederlandse militairen zonder de vereiste vergunningen trainen en schieten op het terrein van Wacao. De federatie roept nu iedereen die op een of andere manier overlast ondervindt of heeft ondervonden op om dat te melden bij Marlon Regales, die de groep als voormalig militair adviseert.

Deze week zal aangifte worden gedaan tegen de Marechaussee en het Openbaar Ministerie. Ook zal een klacht worden ingediend in Nederland bij het Defensie Ondersteuningscommando, de Inspectie Veiligheid Defensie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

Na onderzoek is duidelijk geworden dat de Nederlandse autoriteiten zich al langer bewust zijn van de situatie. ,,Het is opmerkelijk dat Defensie heeft verklaard dat de Curaçaose regering nooit heeft opgetreden tegen het overtreden van de wet”, licht Regales in gesprek met het Antilliaans Dagblad toe. ,,We doen aangifte tegen de Nederlandse Marechaussee omdat die de taak heeft te controleren dat de militaire instanties de regels naleven.”

Inzet van het indienen van de aangiftes en klachten is om de zaak onder de aandacht te brengen en een oplossing te vinden. Want nu worden verschillende rechten geschonden, waaronder die op veiligheid, werk, toegang tot informatie en vrijheid van beweging. Bovendien heeft Defensie niet de vereiste vergunningen voor de militaire oefeningen bij Wacao. Een hinder- en milieuvergunning is nooit aangevraagd of afgegeven. Federatie KUP stelt voor twee inspecteurs te benoemen die door Defensie worden betaald om toezicht te houden op de militaire oefen- en schietterreinen. Regales: ,,Twee Curaçaoënaars die stevig in hun schoenen staan en zich niet laten afschepen. Niet door de Nederlandse autoriteiten, maar ook niet door de Curaçaose regering.” Dat tweetal moet dan de veiligheid van vissers en bewoners in de omgeving bewaken en ervoor zorgen dat het milieu geen schade ondervindt van de militaire activiteiten.

Defensie heeft in 2019 het oefendorp Dovale gebouwd van zeecontainers op de voormalige plantage Wacao. Vorig jaar kwam naar buiten dat dit illegaal is gebeurd, zonder de vereiste vergunningen. Dat bleek uit het antwoord van de toenmalige Nederlandse minister van Defensie Anke Bijleveld op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Salina Belhaj (D66). Regales zegt dat, anders dan in Nederland, op Curaçao het aantal militaire oefeningen is toegenomen. ,,Er zijn vaker schietoefeningen en ook op allerlei manieren. Met geweren, vanuit auto’s en vanuit de lucht met helikopters. Curaçao is vanwege het klimaat en de natuurlijke omgeving ideaal als voorbereiding op missies, zoals in Afghanistan.” Maar de noordkust bij Wacao is een visrijk gebied. Voorheen werd een commando ‘stop het vuren’ afgegeven aan de militairen op het moment dat een vissersboot in het schootsveld kwam. Maar vorige week werd een visser vanuit een helikopter van de kustwacht gesommeerd het gebied te verlaten.

De kustwacht liet in een reactie op 18 februari al weten dat het haar taak is de veiligheid van de vissers te waarborgen op het moment dat er militaire oefeningen zijn te Wacao. Daarom worden vissers die zich in de gevarenzone bevinden daarop geattendeerd en gevraagd voor hun eigen veiligheid afstand te houden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.