Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kostencomponent van een taxichauffeur moet herberekend worden om zo tot een betere taxiprijs te kunnen komen.

taxiDat wordt door de Sociaal-Economische Raad (SER) geadviseerd op het nieuwe Landsbesluit Taxitarieven. Een belangrijke reden voor de te hoge taxitarieven is gelegen in de productiviteit. De SER stelt vast dat de commissie die in 2008 onderzoek deed een schatting maakte van een productiviteit van 30 procent. ,,Een percentage dat te laag is voor een gezonde bedrijfsvoering”, aldus de SER. In 2017 berekent het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) een basistarief waarbij rekening is gehouden met het gemiddeld aantal bezette en betaalde ritten op jaarbasis. Er wordt uitgegaan van gemiddeld drie ritten per dag, omgerekend naar kilometers gaat het dan om gemiddeld 60 bezette betaalde kilometers per dag.
De SER stelt vast dat het gehanteerde kostenmodel in een te grote mate naar de taxichauffeurs is toegerekend. ,,Alle onkosten, tot kleding, schoeisel en afhaalmaaltijden toe, zijn immers inbegrepen. Maar de prijs is tevens gebaseerd op de aanname dat alle kosten gedekt moeten worden, onafhankelijk van de productiviteit van de taxi’s. In het huidige model wordt immers uitgegaan van drie ritten per dag, waarmee de taxichauffeurs minimaal het minimumloon moeten kunnen verdienen. Naar het oordeel van de SER is dit geen steekhoudende redenering.”
De hoge taxitarieven maken ook dat toeristen minder gebruikmaken van taxivervoer. De commissie bracht al naar voren dat ‘de bestedingen aan taxidiensten zijn gedaald terwijl de bestedingen aan autoverhuur en toerbussen zijn gestegen’. De SER voegt hieraan toe zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat de tarieven, mede door uitsluiting van het ondernemersrisico, te hoog zijn vastgesteld, en daardoor niet per se zullen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de toeristische bestemming Curaçao. Want, zo wordt uitgelegd, taxichauffeurs zijn vergunninghouders en eigen ondernemers.

Onenigheid in taxiwereld
De discussie over het gebruik van zones of kilometers voor de berekening van de taxitarieven is er een die zorgt voor onenigheid in de taxiwereld. Zo blijken de taxiassociatie TSA met 45 leden en het 24-7 taxiplatform zich te baseren op een kilometerprijs. Alle andere taxi’s gebruiken hogere tarieven gebaseerd op een zonestelsel waarbij de airport het uitgangspunt is, zo wordt nader tegenover deze krant uitgelegd. Dit leidt tot onenigheid tussen de taxidiensten onderling.
Uit het SER-advies valt op te maken dat in het verleden een tarievenstructuur bedacht is dat inderdaad gebaseerd was op zones. Eerst waren er 13 zones en later 4. Maar door tekortkomingen in deze structuur is MEO nu, in het nieuwe ontwerp, overgegaan op een tarievenstructuur gebaseerd op kilometers. In dit ontwerp blijkt een zekere mate van marktwerking mogelijk want er wordt gewerkt met een maximum- en minimumbasistarief, zo constateert de SER. ,,Taxi’s kunnen hun diensten aanbieden onder het maximumtarief, mits zij het minimumbasistarief voor zeer korte afstanden, namelijk ritten tot 2,5 kilometer, hanteren”, zo is de nadere uitleg.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.