Nog geen respons van Gezondheidsminister Pietersz-Janga

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ten derden male verzoeken wij u, respectvol maar met enige nadruk gezien de urgentie van de situatie, om een onderhoud op korte termijn waarin wij nadere toelichting kunnen geven op onze noodkreet.”

F00Derde noodkreetZo schrijft voorzitter Lionel Sint Jacobs van de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) aan minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur. Het is de ‘derde brief noodkreet’ van de federatie die een groot aantal zorginstellingen vertegenwoordigt. Deze brief is van 30 december; dus alweer van twee weken terug.
,,Graag zouden wij in een open dialoog met u van gedachten wisselen ter nadere vaststelling van het perspectief van deze instellingen”, klinkt het haast smekend, zeven maanden na het aantreden half juni 2021 van Pietersz-Janga als bewindspersoon belast met Gezondheid in het kabinet-Pisas (MFK/PNP).
Op 25 oktober heeft SFZ haar een schrijven doen toekomen getiteld ‘Noodkreet’. ,,Omdat wij op deze brief geen antwoord van u hebben mogen ontvangen, hebben wij u op 22 november jongstleden opnieuw een brief gestuurd.”
Sint Jacobs legt uit dat ‘wij in deze tweede brief u er nogmaals op gewezen hebben dat de door de Raad van Ministers aangekondigde 12,5 procent korting op arbeidsvoorwaarden in de zorg grote negatieve gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg’. ,,Wij vrezen dat hierdoor veel zorgmedewerkers in nóg grotere financiële problemen zullen komen en hun toekomst in Nederland zullen gaan zoeken. Wij hebben er om deze reden bij u op aangedrongen om deze beslissing zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.”
Voorts heeft de zorgfederatie er bij de bewindsvrouw op aangedrongen dat het tarievenonderzoek waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt ingezet, niet alleen betrekking zou moeten hebben op het ziekenhuis CMC maar óók op de andere Curaçaose zorginstellingen.
,,Het is immers al jaren bekend dat de sterk verouderde tarieven bij deze instellingen steeds meer uit de pas lopen met het kostenniveau van deze instellingen, wat leidt tot toenemende financiële problemen en in bepaalde gevallen tot acute noodsituaties”, aldus de voorzitter, die aangeeft dat ‘bij enkele instellingen bepaalde zorg op korte termijn niet meer op het gewenste kwaliteitsniveau geleverd zal kunnen worden’.
De SFZ kreeg tot nu toe nog geen respons van minister Pietersz-Janga: ,,Wij stellen vast dat wij ook op deze tweede brief geen reactie van u hebben mogen ontvangen.” Ook op de brief van 30 december kwam nog geen bericht terug.
Bij de federatie zijn aangesloten: SGR-Groep (Stichting Revalidatiecentrum Curaçao); Stichting Birgen di Rosario; Stichting van het Wit Gele Kruis voor Thuiszorg; Stichting Thuiszorg Banda’bou; Stichting Verpleeghuizen Curaçao Betèsda; Hospice Arco Cavent; GGz Curaçao (Geestelijke Gezondheidszorg); Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA); Stichting Brasami; en Fundashon Kontakto.
Ook was de minister gevraagd naar haar standpunt aangaande het SFZ-voorstel om te komen tot ‘volledige harmonisering van de arbeidsvoorwaarden in de zorg als basis voor een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van middelen binnen de zorg’. ,,Hiermee kan voorkomen worden dat zorgmedewerkers vanwege een beter salaris vertrekken naar het CMC en minder beschikbaar zijn voor de andere zorginstellingen.”
Een objectief salarisonderzoek in de zorgsector op korte termijn is hiervoor ‘een absolute voorwaarde’, stelt voorzitter Sint Jacobs. De resultaten hiervan kunnen dan ook meegenomen worden in het tarievenonderzoek van de NZa.
Verder heeft de zorgfederatie voorgesteld ‘een bijdrage te willen leveren aan het beleid dat is gericht op het hervormen en betaalbaar houden van het zorgstelsel en hierover met u in gesprek te gaan’. Een kopie van de brief ging naar de Staten van Curaçao; de Raad van Ministers van Curaçao; de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad; en de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) als de voorloper van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).

Foto SFZ


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).