Schoop (OM): Forse straffen mogelijk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tot nu toe zijn op Curaçao bijna 1.300 processen-verbaal uitgeschreven aan personen en bedrijven in verband met covidovertredingen. Daarvan heeft het Openbaar Ministerie (OM) er 884 in behandeling genomen.

covidovertredersTot en met gisteren is er een bedrag van 77.500 gulden binnengekomen aan opgelegde boetes. Officier van justitie Guillano Schoop zei gisteren tijdens een persconferentie over de controles op de naleving van de coronaregels dat het OM de overtreder de kans geeft om een boete via een geldtransactie direct te betalen. Daarmee wordt voorkomen dat de zaak voor de rechter komt en een substantieel hogere straf wordt opgelegd. Schoop: ,,Bovendien heb je dan geen strafblad. Want een veroordeling door de rechter kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor een verklaring van goed gedrag.”
De persconferentie was belegd in verband met de commotie die is ontstaan na twee incidenten: het feveren op 31 december bij Mahaai en de grote drukte bij Fuikbaai zondag 9 januari. Deelnemers lapten massaal verschillende coronamaatregelen aan hun laars, zoals maximaal vier mensen op de openbare weg en afstand houden van elkaar. Premier Gilmar Pisas (MFK), in zijn hoedanigheid van minister van Justitie, zei dat het overgrote merendeel van de mensen zich wél houdt aan de maatregelen om de toename van coronabesmettingen af te remmen, zoals de vervroegde avondklok. ,,Maar er is een kleine groep die dat weigert en de veiligheid van het land in gevaar brengt. Die mensen nemen hun eigen verantwoordelijkheid niet.” Pisas belooft dat vanaf nu harder zal worden opgetreden met een beleid van zero tolerantie.
Zowel de bezitters van de motoren en auto’s die 31 december werden gebruikt voor het feveren, als de eigenaren van de boten die zich op 9 januari bij Fuik verzamelden, zullen alsnog bestraft worden. Dat gebeurt aan de hand van kenteken- en registratienummers op basis van beeldmateriaal en notities van de kustwacht. Feveraars lopen de kans hun motor of auto niet terug te krijgen. ,,Dat is de nieuwe aanpak”, zegt officier van justitie Schoop.
Schoop heeft gisteren drie wetten genoemd op basis waarvan covidovertreders kunnen worden bestraft: de Wet openbare orde, de Wet noodtoestand en de Wet calamiteiten. De straffen die worden opgelegd kunnen oplopen tot 25.000 gulden en vier jaar gevangenisstraf. Wie de Wet calamiteiten overtreedt, en dus de regels en maatregelen die zijn afgekondigd tijdens een crisissituatie, kan in het uiterste geval zelfs een boete krijgen van een miljoen gulden. ,,Zo’n hoge boete zal niet snel worden gegeven”, zegt Schoop. ,,Maar wel bij een extreem ernstige overtreding.”
Premier Pisas zegt dat het bij Fuik om ‘een geplande activiteit’ ging met voorverkoop van kaartjes en internationale betalingen. ,,Het land is bewust in gevaar gebracht”, zegt Pisas. ,,We zullen hier hard tegen optreden.” Het onderzoek is in handen van de kustwacht, samen met onder andere de maritieme autoriteiten en Stichting Belastingaccountants Bureau (BAB).
Jules Ilario, lid van het managementteam van het Korps Politie Curaçao (KPC), herhaalde gisteren nog eens wat hij vorige week al in het Antilliaans Dagblad heeft gezegd. Tijdens het feveren op oudejaarsdag heeft de politie er bewust voor gekozen niet direct in te grijpen, om te voorkomen dat omstanders en andere weggebruikers in gevaar zouden komen. De politie moest bovendien op andere plekken bijstand bieden en had niet voldoende capaciteit. Ook Ramesh George, hoofd van de Kustwacht Curaçao, bevestigt wat deze krant eerder berichtte na een gesprek met de woordvoerder van de kustwacht: de situatie bij Fuik leek aanvankelijk onder controle, maar net op het moment dat een patrouille was opgeroepen een buitenlandse boot te controleren, kwam de melding dat het uit de hand liep. Traditioneel is de eerste zondag van het jaar Fuikdag. Voorafgaand aan 2 januari heeft de kustwacht daarom gesprekken gevoerd met partijen en erop gewezen dat de dag niet door kon gaan. ,,Alles is toen goed onder controle gebleven”, zegt George.

Politie vraagt hulp tegen feveren
Het Korps Politie Curaçao (KPC) vraagt hulp van de samenleving om gezamenlijk een halt toe te roepen aan het feveren op straat door filmpjes en foto’s af te leveren waarop de daders herkend kunnen worden. Feveren is met omgebouwde verlengde motoren hard rondjes draaien op de weg. De politie wijst er nog eens op dat feveren op de openbare weg niet getolereerd wordt omdat dit de openbare orde verstoort en bovendien een gevaar is voor het andere verkeer en medeweggebruikers.
De foto’s en filmpjes kunnen geüpload worden op de website www.polis.cw bij de optie ‘aangifte doen’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.