Van onze correspondent
Den Haag - De commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer gunt de nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijd om zich in te werken voor zij zich als bewindspersoon moet melden in een debat.

huffelenDat bleek gisteren op de eerste procedurevergadering van de commissie sinds het aantreden van het nieuwe kabinet-Rutte IV afgelopen maandag.
De vergadering was zoals gebruikelijk kort, maar stond voor een groot deel in het teken van de veranderingen die door het aantreden van het nieuwe kabinet nodig zijn. Kamerlid Roelien Kamminga presenteerde zich als nieuwe VVD-woordvoerder Koninkrijksrelaties, omdat Aukje de Vries staatssecretaris van Financiën is geworden.
De Groningse Kamminga (43) zit sinds de verkiezingen van maart 2021 in de Tweede Kamer. Ze is gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Sinds 2004 heeft ze in verschillende functies als ambtenaar gewerkt, voornamelijk op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maar was niet direct betrokken bij beleid op het gebied van het Caribische deel van het Koninkrijk.
Verder werd aan het slot van de procedurevergadering stilgestaan bij het waarschijnlijke vertrek van voorzitter Jan Paternotte, die dinsdag werd gekozen tot fractievoorzitter van D66. Zelf hield Paternotte nog een slag om de arm. Hij wil in ieder geval zelf op een volgende vergadering het voorzitterschap overdragen als het zover komt.
Inhoudelijk besloot de commissie om het debat over Caribisch Nederland dat voor volgende week woensdag op de rol staat te verschuiven naar februari. Volgende week is het Kamerdebat over de regeringsverklaring en is er geen ruimte voor het commissiedebat. De nieuwe datum is vastgesteld op 23 februari. Voor een debat over Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) is nog geen definitieve datum vastgesteld, maar 17 februari werd genoemd als optie.
De commissie hoopt dat staatssecretaris Van Huffelen snel op werkbezoek gaat voor een kennismaking met de eilanden, zodat ze beter beslagen ten ijs komt in de debatten. D66-Kamerlid Jorien Wuite waarschuwde wel voor het te ver vooruitschuiven van debatten, bijvoorbeeld tot na het reces, omdat dat een verkeerd signaal is naar de eilanden. Verschillende onderwerpen staan al lang op de agenda voor een debat.
Tot slot werd bevestigd dat het volgende Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) van 4 tot 6 mei plaatsvindt op Sint Maarten. Dit normaal voor begin januari gepande Ipko kon dit keer niet doorgaan wegens de coronapandemie. De zomerversie, die normaal eind juni in Den Haag wordt gehouden, wordt verschoven naar eind september. CDA-Kamerlid Joba van den Berg deed nog de suggestie om dit Ipko voortaan in juli, aan het begin van het zomerreces te houden, omdat de Kamerleden dan meer tijd hebben. Paternotte stelde voor dit op het volgende Ipko te bespreken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).