‘Streep door belastingschuld bedrijf’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een hoge ambtenaar bij de Ontvanger heeft zonder zich aan de procedures te houden een streep gezet door een belastingschuld van een bedrijf. Het gaat om meer dan 300.000 gulden.

ontvanger1Dat is boven water gekomen na een intern onderzoek bij de Belastingdienst. Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën heeft de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) gevraagd een diepgaand onderzoek te doen naar de zaak. Dat zei de minister donderdagavond in een uitzending van Notisia 13. Soab zal ook nagaan hoe de betreffende ambtenaar zich de afgelopen vijf jaar heeft gedragen. ,,Want als iemand zomaar, zonder zich aan ook maar één regel te houden, op een knopje drukt en de schuld van een klant cancelt, dan mag je ervanuit gaan dat dit vaker is gebeurd en niet alleen deze ene keer”, zegt Silvania.
Silvania werd door het hoofd van de Ontvanger geïnformeerd over de kwestie na afronding van het interne onderzoek en besloot daarop Soab te vragen verder onderzoek te doen. Hij verwacht begin 2022 een rapport en zal op basis daarvan beslissen welke maatregelen genomen moeten worden. Niet alleen tegen deze ambtenaren maar tegen ‘iedereen die betrokken is bij onregelmatigheden bij de Ontvanger’. Uit de woorden van de MFK-minister kan worden opgemaakt dat het gaat om het bevoordelen van vrienden en familie. Met dergelijke voorkeursbehandelingen en andere ‘praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen’ moet het voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Want de Belastingdienst zit er ‘bovenop als iemand die van een pensioentje moet rondkomen achteropraakt, terwijl schulden van rijke, grote bedrijven met friends and family bij de Ontvanger zomaar worden doorgehaald’. Silvania noemt de zaak ‘zeer ernstig’. ,,Dit kan niet. Ik wil een duidelijke boodschap afgeven naar de werknemers van de belastingdienst en de douane: voor wie zich niet aan de regels houdt, volgen er maatregelen. Het gaat om geld van de overheid.”
De ambtenaar in kwestie heeft misbruik gemaakt van een ‘grijs gebied’ waarbinnen de Ontvanger de autoriteit heeft om op eigen initiatief, dus zonder dat de klant daar zelf om vraagt, een streep te zetten door een schuld van een persoon of bedrijf. Het gaat dan om wat officieel te boek staat als ‘oninbaar lijden’. Silvania typeert de gevallen als ‘van een kale kip kun je niet plukken’. ,,In de praktijk loopt dat meestal goed. Maar onder invloed en druk van familie, vrienden en de politiek, gaat het mis.”
Oninbaar lijden is iets anders dan kwijtschelding van een belastingschuld. In dat geval dient iemand zelf schriftelijk een verzoek in om de openstaande belastingschuld kwijt te schelden. Ook de beslissing van de Ontvanger volgt op schrift en dat kan zijn dat de schuld inderdaad teruggebracht wordt tot nul gulden of dat een betalingsregeling kan worden overeengekomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).