Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een medewerkster (53) van Sahara Casino is terecht ontslagen omdat zij niet gevaccineerd is. Wel moet haar werkgever haar salaris, dat vanaf juni 2021 was stopgezet, doorbetalen tot en met oktober 2021.

casinoOok krijgt zij een vergoeding van 6.000 gulden bruto waarop de verschuldigde cessantia-uitkering in mindering kan worden gebracht. Het gerecht is bij haar afweging ingegaan op de vraag of de weigering van een werknemer om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 als een gewichtige reden kan worden beschouwd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. ,,Dat is een delicaat onderwerp dat inmiddels binnen de gehele maatschappij, en zelfs binnen families en vriendengroepen reeds tot verdeeldheid leidt”, zo meent de rechter. Daarbij wordt vooropgesteld dat een algemene vaccinatieplicht niet bestaat en dat een vaccinatieplicht ook niet past binnen de arbeidsverhouding. ,,Vaccineren raakt immers het grondrecht van burgers op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer”, zo wordt de vrouw in haar keuze erkend door het gerecht. Maar, zo voegt de rechter er ook gelijk aan toe: ,,Een inbreuk op een grondrecht door de werkgever kan onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn.” Het gerecht heeft dus moeten beoordelen of de inbreuk op de grondrechten evenredig is in verhouding tot het belang van de werkgever. Zo heeft Sahara Casino als werkgever de wettelijke verplichting om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen en risico’s voor werknemers bij de uitvoering van de werkzaamheden te beperken. Samenvattend staat in het vonnis: ,,Het recht van de werknemer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit kan haaks staan op het belang van de werkgever om zichzelf, zijn werknemers en derden op de werkvloer tegen besmetting te beschermen. De omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer haalbaar is. Naar het oordeel van het gerecht is daarvan in het onderhavige geval sprake.” Temeer ook omdat wel gevaccineerde collega’s aangegeven hebben dat zij niet met een ongevaccineerde medewerker willen samenwerken. Van de 40 werknemers tekenden 26 uiteindelijk een verklaring waarin zij dit stellen. Het casino heeft gewezen op de nieuwe maatregelen van overheidswege die gelden voor een bezoekersaantal van over de honderd. Daarbij moet ook personeel verplicht gevaccineerd zijn. Voor de ‘dealer’ in kwestie is geen alternatief werk voorhanden, zo is aangevoerd.
Het casino heeft veel kosten gehad door sluiting in de coronacrisis en door het doen van corona-proof aanpassingen. Het gerecht: ,,In het licht daarvan is de frustratie van Sahara Casino over het ontbreken van de bereidheid bij de werkneemster om zich te laten vaccineren weliswaar voorstelbaar. Maar dat de werkneemster in dit kader een verwijt kan worden gemaakt is echter niet voldoende gebleken.” Daarom vindt de rechter het redelijk om de vrouw een vergoeding toe te kennen. Voor wat betreft de hoogte daarvan wordt rekening gehouden met onder andere de duur van het dienstverband sinds 2014, de omstandigheid dat zij kennelijk goed functioneerde, haar persoonlijke omstandigheden en haar vermoedelijke kansen op de arbeidsmarkt. Verder wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat zij tot 15 december 2021 aanspraak heeft op het loon, terwijl zij al sinds het begin van de tweede lockdown is doorbetaald zonder daarvoor te hoeven werken.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).