Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Buurtbewoners van Piscadera zijn bij monde van hun vertegenwoordiger Jeanette Jansen in de pen gekropen om publiekelijk duidelijkheid te vragen over de bouwwerkzaamheden die uitgevoerd worden in het project naast Royal Palm Resort, genaamd ‘Highrise Zakitó & Marina’.

zakitoDaar komen 120 ‘highrise’ appartementen en een jachthaven. De omwonenden zijn van mening dat het project hinder veroorzaakt voor de directe omgeving, niet voldoet aan het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en niet past in het landschap qua omvang en bouwhoogte, zo wordt samenvattend gesteld. Het gaat om het project dat valt onder de verfraaiing van Zakitó waarvoor de regering-Rhuggenaath in maart 2020 het terrein in erfpacht gaf en een bouwvergunning afgaf. Ook werd een Letter of Intent getekend met betrekking tot de lagune naast het resort. Er is een investeringsbedrag van 65 miljoen gulden mee gemoeid, zo is vorig jaar uit de doeken gedaan.
De vraag die de omwonenden stellen is: ,,Is er wel een definitieve vergunning afgegeven? En zo ja, welke aspecten zijn er geëvalueerd voorafgaand aan het verstrekken van de vergunning?”
En zo wordt geklaagd: ,,Verzoeken aan het departement van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) om duidelijkheid, blijven onbeantwoord. Evenmin zijn de bewoners van Piscadera uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst door de projectontwikkelaar of de overheid. Hierdoor blijven er veel vraagtekens rond dit project.”
De bewoners hebben nog meer vragen: ,,Is er een impactstudie gedaan naar de gevolgen van het project voor de omgeving? Via de Landsverordening Grondslagen Natuurbeheer en -Bescherming (LvGNBB), zijn vier koraalsoorten die op de SPAW II-lijsten voorkomen totaal beschermd. Deze vier koraalsoorten komen veelvuldig voor in het hele Rifgebied. Bij het doorbreken van de dijk zullen deze beschermde koraalsoorten enorme schade oplopen. Gezien het feit dat Curaçao wordt erkend als een potentiële leider op het gebied van oceaanbehoud, vinden de omwonenden dit tegenstrijdig. Waarom is zo’n belangrijk aspect bij de evaluatie van dit project klaarblijkelijk over het hoofd gezien? Volgens de Landsverordening Maritiem Beheer, moet de overheid de effecten van lokale bouwwerkzaamheden op de mariene-omgeving en de lokale scheepvaart evalueren, voor het verlenen van een vergunning. Is dit wel gedaan? De gemeenschap wil weten wat het gevolg is van de jachthaven voor de lokale vissers en de scheepvaart. En wat gebeurt er met de wandelaars op de Koridor? In de media wordt gesproken over ‘highrise’ appartementen tussen de zes en negen verdiepingen. Conform het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) geldt voor hotelbouw te Piscadera/Parasasa een maximum bouwhoogte van vier lagen plus kap. Waarom wordt de wettelijk toegestane bouwhoogte grovelijk overschreden? Waarom wordt er op geen enkele manier rekening gehouden met de bewoners van de achterliggende wijk, terwijl hun uitzicht zal worden geblokkeerd door de woontorens? Bij de bouwwerkzaamheden worden mangroves en bomen vernield, die van essentieel belang zijn voor het ecosysteem, waardoor de flora en fauna in gevaar komen. Waarom niet dit mooie natuurgebied behouden en duurzaam ontwikkelen tot een nationaal park?”
De omwonenden eindigen het schrijven met te stellen dat zij het belang van economische ontwikkeling erkennen. Maar, zo wordt eraan toegevoegd: ,,Dit moet op een duurzame manier worden gedaan, in balans met de natuur en de omgeving. Vanaf het moment dat dit project is gestart, is dat niet het geval geweest. Aangezien de huidige minister van VVRP, Charles Cooper (MFK), heeft aangegeven om de dialoog met de gemeenschap te voeren, doen de omwonenden van Piscadera een publiek verzoek voor een transparante dialoog en communicatie met betrekking tot het project ‘Highrise Zakitó & Marina’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).