Regering wel van plan banken te laten afdragen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het werd al eerder aangekondigd maar nu staat het dan ook zwart op wit in de gewijzigde begroting 2022: de regering gaat nog niet tornen aan het tarief van de omzetbelasting (ob), maar is wel voornemens de afdracht te laten plaatsvinden via de lokale banken.

ob,,Door hoge transportkosten, schaarste in goederen en de gevolgen van de coronapandemie gaan de prijzen van goederen door het dak. Onder andere boodschappen en bouwmaterialen zijn veel duurder dan een jaar eerder. Dit is geen uitzondering op Curaçao. Vanwege deze situatie heeft de regering besloten om de wijziging in het tarief van de belasting momenteel aan te houden. In het jaar 2022 zal de regering de situatie evalueren en met een nieuw besluit komen”, zo wordt uitgelegd. De regering was voornemens één ob-percentage te heffen, namelijk 7 procent, in plaats van de verschillende tarieven van 6, 7 en 9 procent. Deze krant legde eerder, aan de hand van het regeerakkoord dat in mei van dit jaar getekend werd, uit: het basistarief, nu nog 6 procent, gaat daarmee omhoog. Maar de schakels zullen moeten verdwijnen.
Maar zoals gesteld: ,,Het project dat bij betaling voor een goed of dienst de ob over de vergoeding die wordt betaald meteen ingehouden wordt en aan de regering wordt betaald, zal doorgaan.” Daarmee wordt een meeropbrengst verwacht van 2 miljoen gulden per maand als de ingehouden ob door de ondernemers direct door hun respectieve banken wordt doorgesluisd naar de Belastingdienst. Het is dus niet meer de ondernemer die dan de ob-afdracht doet, maar zijn bank. Op dit moment, zo wordt in de toelichting geconstateerd, is er sprake van een derving van 4,5 miljoen gulden per maand als gekeken wordt naar de berekening van de te ontvangen ob en de daadwerkelijke ontvangsten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).