Maar Centrale Bank wijst wel op de nodige risico’s

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Na raadpleging van de bestaande wet- en regelgeving moet de Centrale Bank CBCS melden op dit moment ‘geen bevoegdheid’ te hebben om toezicht uit te oefenen op instellingen die doen aan cryptovaluta en -uitwisseling, en daarom ook geen machtiging of ontheffing kan verlenen. Evenmin kan de CBCS dit soort ondernemingen tegenhouden.

curadaiHet Antilliaans Dagblad berichtte onlangs uitvoerig over Kolektivo en de digitale munt CuraDai, die in reclamemateriaal een ‘seamless payment alternative’ genoemd wordt. CuraDai is een ‘digital community currency’. En één CuraDai staat gelijk aan één Nederlands-Antilliaanse gulden. Zo wordt gemeld en beloofd.
De initiatiefnemers hebben ook al een CuraDai-app ontwikkeld die gedownload en geïnstalleerd kan worden op de smartphone. Na ‘Create a new wallet’ plus het invullen van een naam, kan de gebruiker er vervolgens zo mee aan de slag.
Zoals deze krant meldde, wordt de CuraDai ook al op bepaalde locaties geaccepteerd. Het foldermateriaal laat zien dat het gaat om een tiental bedrijven. ,,Download CuraDai and get 5 Cura”, staat er wervend op de reclamepapieren. Er zijn ook stickers in omloop met de boodschap: ‘We accept CuraDai’, plus logo en QR-code.
De Centrale Bank in Scharloo - conform de huidige geldstelselregeling de enige bevoegde instantie voor het uitgeven van munten (en bankbiljetten) in de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten - kan weinig doen, behalve waarschuwen en wijzen op de risico’s. ,,Instellingen die cryptovaluta uitgeven, staan niet onder het toezicht van de CBCS.”
Wel meldde de Centrale Bank al in 2018 bezig te zijn met een nieuwe Wet (landsverordening) voor het betalingsverkeer, die na goedkeuring door de respectieve parlementen, de wettelijke basis zal vormen voor machtigingen en richtlijnen voor dit soort instellingen.
In afwachting van deze Landsverordening voor het betalingsverkeer roept de CBCS startende ondernemingen niettemin op om ervoor te zorgen dat ze minimaal de volgende maatregelen treffen voor het kunnen garanderen van ‘veilige en verantwoorde betalingsdiensten’:

  • Scheid de juridische entiteit van de uitvoering van betalingsdiensten van de overige activiteiten en operaties;
  • Zorg voor robuuste governance-regelingen met betrekking tot risicobeoordelingen, interne controles, boekhouding en rapportageprocedures;
  • Geld van klanten beschermen door ze niet te combineren met operationele rekeningen en door ze te isoleren van vorderingen van andere schuldeisers;
  • Waarborgen van de integriteit van informatietechnologiesystemen;
  • Opstellen van gedegen business-, calamiteiten- en exit-plannen;
  • Houd u aan wetten ter voorkoming van witwassen (AML), ook terrorismefinanciering alsmede KYC (Know Your Customer) en Customer Due Diligence;
  • Leg procedures voor consumenteninformatie en privacy vast.


De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) constateerde al eerder het toenemende gebruik van digitale tokens of digitale munten op basis van blockchain of distributed ledger technology (DLT) als een middel om financiering aan te trekken, vooral door startups (die bij reguliere commerciële banken vaker voor een gesloten deur staan, omdat ze in veel gevallen geen onderpand of dekking voor leningen hebben, red.).
De verkoop van dergelijke tokens wordt volgens de CBCS vaak uitgevoerd met termen als ‘initial coin offering’ (ICO), ‘token sale’, ‘initial token offer’ en vergelijkbare benamingen.
,,CBCS erkent het belang en de kansen die worden geboden door de onderliggende technologieën. Ondanks het feit dat CBCS innovatie en technologische vooruitgang erkent, wijst de CBCS er ook op dat er momenteel duidelijke risico’s zijn verbonden aan deze aanbiedingen.” Vandaar de nadrukkelijke waarschuwing.
ICO’s zijn ‘zeer speculatieve beleggingen’, aldus de Centrale Bank, waarin beleggers hun (soms volledige) investering steken en daarmee hun kapitaal in gevaar brengen. Terwijl sommige ICO’s legitieme beleggingsmogelijkheden bieden om te financieren in projecten of bedrijven, zijn de meeste ICO’s niet onderworpen aan regelgeving, of werken ze mogelijk illegaal en in strijd met bestaande wetten, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de bescherming van beleggers. Er zijn ook veel gevallen geweest van fraude, witwassen, verkeerde voorstelling van zaken en manipulatie.
ICO’s zijn vaak een niet-gereguleerd middel om financiering in een onderneming of project aan te trekken, meestal in een vroeg stadium en vaak zijn die producten en diensten nog niet significant ontworpen, gebouwd of getest, laat staan operationeel gemaakt of inkomsten genererend.
In een ICO zijn tokens verkocht aan vroege supporters van een project in ruil voor contant geld of cryptovaluta, zoals bitcoin of ether. Tokens variëren sterk in ontwerp en doel. In sommige gevallen vertegenwoordigen tokens effecten, zoals aandelen in een bedrijf, en zijn hun promotie en verkoop als zodanig gereguleerd. Vaker dienen tokens sommige cryptovaluta of functioneel gebruik dat niet gereguleerd is, zoals vooruitbetaling voor toegang tot een product of dienst die moet worden ontwikkeld met behulp van fondsen die zijn opgehaald in de ICO.
Beleggers moeten er alles aan doen om het product te begrijpen. Waar verkopers van digitale tokens de risico’s niet onder de aandacht brengen, moeten consumenten de moeite nemen om meer informatie te verzamelen over het onderliggende project, bedrijf of investering. Gezien de risico’s dringt CBCS erop aan dat investeerders extra voorzorgsmaatregelen nemen bij de beslissing om al dan niet in ICO’s te investeren.
Voor meer informatie verwijst de Centrale Bank naar de onderstaande documenten op de website.
https://cdn.centralbank.cw/media/publications/20190316announcementemipiandcryptoexchangeandatmmay2018.pdf
https://cdn.centralbank.cw/media/publications/20190316icowarning_eng1.pdf


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.