‘Stelende en liegende agenten inbreuk op vertrouwen’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zes verdachte politieagenten in de zaak Outpost zijn gisteren veroordeeld tot lagere gevangenisstraffen dan geëist door het Openbaar Ministerie (OM). Ze hebben straffen opgelegd gekregen van 1 jaar tot 3 jaar en zijn allemaal uit het ambt van politieagent gezet.

Hof van Justitie rechtbank gerecht DUSHIDe rechter vindt het wettig en overtuigend bewezen dat de agenten tijdens twee nachtdiensten in september 2020 zonder toestemming en zonder gebleken noodzaak samen zes erven en woningen hebben betreden en uit vijf woningen geld, drugs en andere goederen hebben meegenomen. In een zesde woning hebben zij dit gepoogd. ,,Zij hebben daarmee samen misbruik gemaakt van de bevoegdheden die samenvallen met hun functie van politieambtenaar”, zo wordt hen verweten door de rechter. Ook stelt het gerecht vast dat de agenten over acties in twee van de woningen onwaarheden hebben vermeld in twee processen-verbaal en daarvoor hebben getekend.
,,De verweren die zijn aangevoerd zijn door het Gerecht verworpen. Het Gerecht gaat ervan uit dat er sprake was van een motief en planmatig handelen”, zo wordt nader door het Hof van Justitie over deze spraakmakende zaak uitgelegd.
,,De verdachten hebben met hun handelen een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben. Daarbij hebben ze met hun handelen schade toegebracht aan het imago van het politiekorps en het vertrouwen van hun medepolitieambtenaren beschaamd.
Bij het bepalen van de straf hecht het Gerecht waarde aan het verschil in rollen tussen de verdachten, hun persoonlijke omstandigheden en het moment waarop zij voor het eerst (een deel van) de verweten gedragingen hebben bekend.”
Tomsjansen en Overman kregen een straf van drie jaar en een ontzetting uit het ambt van politieambtenaar voor een periode van acht jaar. Tegen hen was 5 jaar straf geëist en tien jaar ontzetting uit het ambt. De vrouwelijke agent Doran kreeg een straf van 30 maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Hij moet dus twee jaar vastzitten en mag zeven jaar zijn ambt niet uitvoeren. Tegen hem was vier jaar geëist, waarvan één voorwaardelijk en acht jaar ambtsontzetting. Bij Doran is bovendien door het gerecht de bijzondere voorwaarde gesteld dat hij verplicht reclasseringscontact moet hebben. Balijn krijgt twee jaar gevangenisstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij moet verplicht reclasseringscontact hebben en mag gedurende vijf jaar geen agent zijn. Janga’s straf is anderhalf jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij moet verplicht onder begeleiding van de reclassering en mag vijf jaar zijn functie niet uitoefenen. Dat laatste geldt ook voor Rodriguez. Hij kreeg een jaar voorwaardelijke straf opgelegd en een werkstraf van 240 uur. Hij hoeft dus niet te zitten.
Tot slot oordeelt de rechter nog dat de agenten elk apart twee benadeelde partijen 340, 300 en 220 gulden moeten betalen. Verdachten en OM hebben twee weken de tijd om hoger beroep in te stellen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.