Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is vandaag de 55e sterfdag van Mr. Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez, grondlegger van het Statuut en pleiter voor het vrouwenkiesrecht.

F04 Dòktor moet menselijkerAlex Rosaria die zich jaren met de Fundashon mr. dr. M.F. da Costa Gomez heeft ingezet voor het in ere houden van deze ‘nationale held’, schrijft in zijn blog dat hij de man een menselijker gezicht wil geven en niet alleen zijn politieke carrière wil belichten. Zo is er weinig bekend over zijn privéleven in Nederland, waar hij rechten studeerde en trouwde met Elisabeth (Lies) Heiling en twee dochters kreeg. Later trouwde hij met Lucina da Costa Gomez, die bij leven Rosaria de rechten heeft gegeven om daarover te publiceren. In een expositie in 2007 is al een meer persoonlijk beeld van hem geschetst. Daarin kwam onder andere naar voren dat Da Costa Gomez ter wereld kwam met de achternaam Bikker, dat hij stenen verzamelde, dat hij alles wist over het gedrag van honden en graag het sterrenstelsel bestudeerde met zijn telescoop.
De gepromoveerde staatsrechtgeleerde waarnaar de University of Curaçao (UoC) vernoemd is, richtte de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) in de jaren vijftig van de vorige eeuw op. PNP (toen nog Nationale Volkspartij, NVP) was samen met de Democratische Partij (DP) de eerste partij die na de Tweede Wereldoorlog, binnen de net verkregen autonome status, meedeed aan de verkiezingen voor de Nederlandse Antillen en Curaçao.
Eugene Boeldak en Marion Keizer hebben een biografie geschreven over Da Costa Gomez en stellen deze gratis online beschikbaar. Zij schrijven: ,,Het verhaal van ‘Dòktor’ is het verhaal van liefde voor het eigen land, visie op een betere toekomst, verzet tegen onderdrukking en achterstelling door kerk, industrie en overheid, en vertrouwen in de kracht van het volk. Zijn hele leven heeft Dòktor in dienst gesteld van het actief werken aan politieke bewustwording en de strijd voor algemeen kiesrecht. Zijn streven kenmerkte zich door het allesoverheersende geloof in het vermogen tot zelfbestuur (autonomie) en door altijd het algemeen belang te stellen boven persoonlijk belang. Leven en werk van Dòktor bieden ons, juist in deze tijd van globalisering en interne verdeeldheid binnen en tussen kleine eilanden, een interessante spiegel.”
De PNP heeft vanochtend om 10.00 uur een ceremonie op de begraafplaats Bottelier waar Da Costa Gomez begraven ligt.
De UoC organiseert vanavond van 19.00 tot 21.00 uur in de aula van de universiteit een symposium met de titel 'De nalatenschap van Dòktor vertaald naar de realiteit van de Curaçaose samenleving in 2021’.
Het gratis e-boek is via onderstaande link te downloaden.

www.pumbo.nl/gratis-ebooks/moises-frumencio-da-costa-gomez


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).