Zorgfederatie wilde overdracht naar andere (pensioen-)verzekeraar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De klacht van Stichting Federatie van Zorginstellingen (SFZ) met betrekking tot ‘misbruik van machtspositie’ door Ennia is door de Curaçaose concurrentiewaakhond Ftac afgewezen.

ENNIA DUSHI 1Afgelopen week heeft de Fair Trade Authority Curaçao beschikt op een door de zorgfederatie tegen Ennia Caribe Leven nv ingediende klacht. De klager verzocht de Ftac om handhavend op te treden tegen Ennia, omdat deze onderneming volgens SFZ ‘misbruik maakte van haar machtspositie’ als bedoeld in de Landsverordening inzake concurrentie.
Specifiek gaat het dan om de machtspositie op de markt voor kapitaal- en/of pensioenverzekeringen. De gedraging van Ennia waar de zorgfederatie bij de Ftac haar beklag over deed, bestaat - beknopt weergegeven - namelijk uit twee componenten. Ten eerste het niet meewerken aan de waardeoverdracht naar een andere (pensioen-)verzekeraar; en op de tweede plaats het vergoeden van lagere dan marktconforme rente over het bij Ennia opgebouwde kapitaal en geen marktconforme pensioeninkoop.
De klacht dateert al van februari dit jaar. Stichting Federatie van Zorginstellingen is in deze zaak gemachtigd door zeven bij haar aangesloten zorginstellingen: Birgen di Rosario; Stichting Kuido Integral Banda Bou; Stichting Thuiszorg Banda Bou; de SGR-Groep; Betèsda; Wit Gele Kruis; en Fundashon Kontakto. De klacht ging gepaard met een brief van Keesen Actuarissen aan Centrale Bank CBCS als bijlage en het antwoord van de CBCS daarop.
In maart heeft de Ftac verzekeraar Ennia Caribe Leven en de Centrale Bank, als ‘curator’ van Ennia, geïnformeerd over de klacht. Later zijn van de zijde van SFZ ook andere stukken ingebracht, zoals offertes van APC, Aska, Guardian en Vidanova.
Na bestudering en beoordeling komt Ftac tot de conclusie dat op basis van de door het gerecht uitgesproken noodregeling op juridische gronden de CBCS ‘uitsluitende zeggenschap heeft’ over de entiteiten van Ennia Caribe Holding, waaronder Ennia Caribe Leven.
,,Ennia handelt dien ten gevolge voor wat betreft de gedragingen waartegen de klacht was gericht onder instructie van de CBCS. De CBCS handelt daarbij vanuit haar wettelijke taak, opgedragen in de Landsverordening Toezicht Verzekeringsbedrijf en niet als onderneming”, aldus de concurrentiewaakhond.
De bepalingen met betrekking tot misbruik van machtspositie in de landsverordening richt zich expliciet tot ondernemingen. ,,Hierdoor is de Landsverordening inzake concurrentie niet van toepassing op de handelingen van de CBCS/Ennia waar de klacht op gericht was.”
De aanvraag van de zorgfederatie tot handhavend optreden tegen Ennia Caribe Leven vanwege misbruik van machtspositie wordt dan ook door de Ftac ‘afgewezen’, concludeert de beschikking.
De beschikking ligt met de op de zaak betrekking hebbende stukken vanaf vijf dagen na publicatie voor een termijn van zes weken ter inzage bij de Ftac, met uitzondering van (bedrijfs)-vertrouwelijke informatie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).