‘Inzet is samenwerking op gebied van havenontwikkeling Curaçao’


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Port of Rotterdam en het Curaçaose havenbedrijf CPA zijn nog altijd in gesprek over hoe partijen samen een bijdrage kunnen leveren die in het voordeel is van Curaçao.

portDat zegt de woordvoerder van Allard Castelein, chief executive officer van Port of Rotterdam tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Onze inzet is gericht op het zoeken naar een vorm van samenwerking op het gebied van havenontwikkeling die Curaçao dient. Onderzoek hiernaar en gesprekken hierover zijn nog niet afgerond.”
Aldus Frouke Albers desgevraagd tegenover deze krant. Zij doet de woordvoering voor ceo Castelein. ,,Het bericht dat u doorstuurde klopt niet. Het Rotterdamse havenbedrijf zet geen streep door de voorgenomen plannen voor deelneming.”
Integendeel, Port of Rotterdam - alom erkend en geprezen als een van de grootste en meest efficiënte havens in de wereld - wil nog betrokken zijn en ondersteuning bieden bij de verdere ontwikkeling van de Curaçaose haven. Hierover zijn beide havenbedrijven nog altijd met elkaar in gesprek.
Een eerder bericht ‘Streep door participatie havenbedrijf Rotterdam in Curaçao Ports Authority’ van Dossier Koninkrijksrelaties is intussen van het web verwijderd. De betreffende journalist is gemaild ‘met de vraag zijn bericht aan te passen op deze feiten’, verklaart de woordvoerder.
Toch is er wel wat aan de hand. Echter, zo blijkt, niet zozeer van Rotterdamse zijde maar eerder van Curaçaose kant. Naar verluidt liet voormalig minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP), die deze portefeuille na het aantreden van het kabinet-Pisas medio juni er tijdelijk bij deed, weten dat het niet de bedoeling is aandelen CPA te verkopen. Haar opvolger, partijgenoot Ruisandro Cijntje, is nu pas een maand belast met MEO en wekt alom de indruk een zakelijk-pragmatisch beleid na te streven, gericht op concrete economische resultaten voor het eiland.
Het is onbekend of minister Cijntje al goed is geïnformeerd door CPA, dat destijds het initiatief nam om een deel van de aandelen aan te bieden en dus zelf vooral voordelen ziet in samenwerking met Port of Rotterdam; op het gebied van kapitaal, kennis en ervaring, maar ook wat betreft een sterk merk en imago en het aanbrengen van nieuwe internationale clientèle.
Momenteel bezit het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) 6 procent van de aandelen CPA. Dat pakket kocht het pensioenfonds eerder van ontwikkelingsbank Korpodeko, die de aandelen voor een symbolisch bedrag van de voormalige Nederlandse Participatiemaatschappij Nederlandse Antillen (NPMNA) verkreeg; in de boeken hadden die vijftien jaar geleden een waarde van circa 2,5 miljoen euro, inmiddels is de waarde ongeveer verdubbeld.
Het plan was tot voor kort dat APC het aandeel in de haven zou uitbouwen tot 20 procent, evenveel als Port of Rotterdam zou verwerven. Dat zou al snel zo’n 50 miljoen gulden of meer kunnen opleveren. Het Land Curaçao behoudt met 60 procent de meerderheid en daarmee de zeggenschap en controle.
Een andere mogelijkheid is om CPA nv verder ongemoeid te laten en voor de verdere havenontwikkeling een nieuwe entiteit op te tuigen met deelname van Land, APC en Port of Rotterdam. Wat de ceo van laatstgenoemde betreft staat de deur nog wagenwijd open, aldus zijn woordvoerder.

http://curports.com/

https://www.portofrotterdam.com


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.