Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De CMC-wachtlijst van patiënten die electieve zorg - dat wil zeggen planbare, niet spoedeisende zorg - moeten ontvangen, bestaat momenteel uit circa 1.600 personen.

cmcDat zegt de voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van het Curaçao Medical Center (CMC), Gilbert Martina, desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. In de meeste gevallen gaat het om bijvoorbeeld orthopedische, chirurgische en gynaecologische zorgvragen die dus niet acuut zijn.
Door de stop van electieve zorg sinds 1 oktober 2021 is deze wachtlijst toegenomen. Ook in verband met Covid-19 en de toestroom van coronapatiënten (in meer dan 90 procent betreft het ongevaccineerde personen) was al sprake van een wachtlijst.
Electieve zorg is anders dan spoedeisende zorg en essentiële zorg. Het gaat dan om bijvoorbeeld iemand met een herseninfarct; een persoon met een hartinfarct; een slachtoffer van een verkeersongeluk; of iemand met kanker die acuut geopereerd moet worden; dialysepatiënten die een paar maal per week moeten dialyseren (bijna honderd personen per dag, zes dagen per week in het CMC); of een onverzekerde/ongedocumenteerde met complicaties in verband met een zwangerschap, waarbij de baby vroegtijdig met een keizersnede moet worden gered en vervolgens gedurende weken opgenomen wordt op de neonatologie-intensive care.
Dat gaat allemaal gewoon door. Maar juist om deze acute zorg doorgang te kunnen laten vinden, heeft het CMC tijdelijk de electieve zorg moeten staken. Met als gevolg een oplopende wachtlijst.

‘Wachtlijst kan worden weggewerkt’
Deze wachtlijst kan worden weggewerkt, aldus Martina. Met een volledige OK-capaciteit (operatiekamers) van ruim 580 OK’s per maand voor bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten), is CMC in staat de wachtlijst in drie tot vier maanden met een kwart tot de helft terug te brengen. Daaruit kan worden opgemaakt dat de wachtlijst in zes tot acht maanden volledig kan zijn weggewerkt, concludeert deze krant.
Belangrijk daarbij is wel, aldus Martina, dat deze zorg additioneel op de reguliere zorg komt en de bijbehorende kosten ook apart gefinancierd moeten worden. ,,Anders komen wij na driekwart jaar in 2022 op hetzelfde punt uit en zijn we verder niets opgeschoten.”
Het CMC heeft Inspecteur Volksgezondheid Sirving Keli, minister Dorothy Piertersz-Janga (MFK) van Gezondheid en ook directeur Philip Martis van de SVB hiervan op de hoogte gesteld.
Op de vraag of de RvB niet van mening is dat het CMC door het tijdelijk stopzetten van de electieve zorg niet in overtreding is met de Landsverordening zorginstellingen, zegt Martina dat de directie dit zelf anders ziet.
,,Wij wensen te benadrukken dat het besluit tot het stopzetten van de electieve zorg met de grootste moeite, maar ook met zorgvuldigheid is genomen. De RvB is zich als geen ander ervan bewust dat de patiënt sinds vorig jaar als gevolg van de covidpandemie, en de daarmee gepaard gaande reductie van de reguliere (electieve) zorg, al zwaar is getroffen.”
De Landsverordening zorginstellingen bevat de verplichting om de opvang van patiënten die zich voor spoedeisende medische hulp tot de ziekenhuisvoorziening wenden, op zodanige wijze te regelen dat deze te allen tijde op doeltreffende wijze kan worden verleend. ,,Juist om de continuïteit van deze spoedeisende en essentiële zorg te kunnen borgen, heeft de RvB zich genoodzaakt gezien om de planbare - niet spoedeisende - electieve zorg uit te stellen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.