Financiënminister: Van alle belastingen en premies

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ongeveer 1 procent van alle belasting- en premieopbrengsten op Curaçao wordt contant voldaan. Dat antwoordt minister Javier Silvania (MFK) op vragen van Statenlid Giselle Mc William van oppositiepartij MAN.

1procentDe antwoorden zijn onlangs door het parlement ontvangen, zo blijkt uit de correspondentie.
Met zijn aantreden als bewindsman van Financiën heeft Silvania een einde gemaakt aan cashbetalingen bij de Ontvanger der Belastingen. Hij wijst er (nog eens) op dat door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) tijdens de jaarrekeningcontroles is vastgesteld dat de administratieve organisatie en interne controle rond het contant kasverkeer ‘niet effectief is’.
,,Dit brengt het risico met zich mee van ‘slepen’ met kasgeld (lees: het tijdelijk voor privédoeleinden gebruiken van deze gelden, omdat het later in de kas terug te leggen, red.). De meest effectieve manier om dit risico te mitigeren is het volledig elimineren van contante betalingen.”
De discussie hierover is niet nieuw. Er heeft ook al een Statenvergadering over plaatsgehad. De Financiënminister laat nu weten dat ‘in 2019 en 2020 ongeveer 1 procent van de totale belasting- en premieropbrengsten contant is voldaan’.
Eén procent is in relatieve zin niet veel, maar in geld en guldens uitgedrukt gaat het om een aanzienlijk bedrag. Als uitgegaan wordt van de jongste liquiditeitsprognose van het Land Curaçao, gaat het dit jaar in totaal om 1.172 miljoen aan belastingen en 777 miljoen aan premies.
Dat is weliswaar de prognose en niet het werkelijk gerealiseerde totaal aan ontvangsten, maar dan zou het gaan om circa 19 miljoen op jaarbasis aan cashbetalingen; oftewel elke maand bijna 1,6 miljoen.
Silvania wijst erop dat reeds enkele jaren geleden Pagomatiko is geïntroduceerd als een kosteloos alternatief voor het verrichten van contante betalingen aan de Ontvanger. Daarmee reageert hij tegelijk op de verwijzingen door Mc William naar een schrijven van de ombudsman uit 2016: om die reden is dat jaar gestart met de ontwikkeling van de Pagomatiko.
,,De regering gaat met de tijd mee en maakt gebruik van de alternatieve elektronische betalingsmiddelen die op Curaçao beschikbaar zijn”, aldus de bewindsman. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat het ‘voor belastingplichtigen niet langer noodzakelijk is om naar het WTC te komen om hun belastingen te betalen’.
In de antwoorden op vragen ook aandacht voor de medewerkers, die als uitzendkrachten werkzaamheden deden voor de Ontvanger. Voor hen is alternatief werk gevonden per 1 oktober, aldus de minister, die aangeeft dat ze nu bij Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) zitten.
Het gaat om 29 medewerkers. Bij Begroting Ontvanger waren er 4 werkzaam, bij Begroting Inspectie 5 en bij Projectbudget ministerie van Financiën 22. Zij doen nu alternatieve werkzaamheden bij SBAB. De kassières die via het SVB-convenant (Sociale Verzekeringsbank) werkzaam waren, zijn na 1 oktober beschikbaar gebleven voor de verwerking van de swipe-betalingen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.