Van onze correspondent
Den Haag - De kritiek van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Cerd) op de voorwaarden die Nederland stelt aan coronasteun voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) is volstrekt onterecht.

cohoEr is geen sprake van het vergroten van ongelijkheid in het Koninkrijk, want de hervormingen die onderdeel zullen zijn van de Rijkswet Coho beogen juist de ongelijkheid te verminderen.
Dat is het antwoord van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties op vragen van D66 en GroenLinks over de kritiek van de Cerd-commissie. De demissionaire bewindsman vindt dat de commissie zich onterecht zorgen maakt over de voorwaarden bij de liquiditeitssteun. Het uitgangspunt bij de voorwaarden is altijd geweest dat de CAS-landen zelfredzamer worden. De hervormingen moeten zorgen voor de sociale en economische impuls.
Los daarvan herhaalt Knops verschillende keren dat de landen autonoom zijn. ,,Die autonomie brengt ook met zich mee dat er verschillen in aanpak zijn in tijden van een crisis en dat er verschillend kan worden gereageerd op uitdagingen die zich tijdens een crisis presenteren.” Maar de landen in het Koninkrijk bieden elkaar hulp en bijstand bij crises en dat is ook nu gebeurd. De eerste tranche is zonder voorwaarden vooraf verstrekt, merkt Knops erbij op.
Het stellen van voorwaarden bij de volgende tranches is normaal, zoals ook de Raad van State heeft bevestigd bij zijn advies over de Rijkswet Coho. Het doel is dat de CAS-landen hun economische en financiële structuur verbeteren, wat de bevolkingen een beter toekomstperspectief zal bieden.
Over de aanpak van discriminatie in het algemeen schrijft Knops dat dit aan de CAS-landen zelf is. Maar Caribisch Nederland zal net als Europees Nederland het werkterrein zijn van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, die deze week zal aantreden. Wel kunnen er op onderdelen verschillen zijn in de uitvoering, omdat voor de eilanden maatwerk kan worden toegepast.
D66 en GroenLinks stelden ook vragen over klimaatverandering, die volgens de commissie de mensenrechten van kwetsbare mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk onder druk zet. Daarom zou er een Koninkrijksbreed klimaatfonds moeten komen. Knops zegt dat dit wegens de autonomie van de CAS-landen onmogelijk is.
Ten slotte verwerpt de staatssecretaris de stelling van de commissie dat de dekolonisatie nog niet is voltooid. Hij wijst erop dat de Verenigde Naties in 1955 heeft erkend dat met het Statuut de toenmalige Nederlandse Antillen zelfbestuur hebben gekregen en van de lijst met niet-zelfbesturende landen is gehaald.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).