Door Els Kroon
Willemstad - Afgelopen weekeinde organiseerde Naskho, de Nederlands Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs, haar eerste post Covid-19-conferentie over tuberculose en longvaatziekten met sprekers en deelnemers die zowel fysiek als via Zoom aanwezig waren.

F04 1e hybride Naskho conf EK 1Op zaterdag werd tuberculose nader belicht terwijl op zondag aandoeningen van de bloedvaten waaronder het Rendu-Osler-Weber Syndroom, ook wel bekend als ROW of de wetenschappelijke naam HHT, centraal stonden. De onderwerpen van de tweeledige conferentie hadden met elkaar gemeen dat ze zeldzaam zijn en dus moeilijk te onderkennen, en veelal te maken hebben met de longen. Daarbij werd de samenwerking tussen de afdelingen longziekten en de tuberculosecoördinatoren van het Curaçao Medical Center (CMC) en het Horacio Oduber Hospital (HOH) Aruba benadrukt, met medewerking van 15 sprekers, waarvan er 14 fysiek aanwezig waren, afkomstig van RIVM, Erasmus MC, Radboud UMC, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Dijklander ziekenhuis Purmerend, CMC, HOH, het Ministerie van GMN en het Ministerie van VWS in Nederland.

De lezingen waren vooral gericht op huisartsen, specialisten in infectiebestrijding, interne ziekten, longziekten en volksgezondheid, verpleegkundigen en laboranten. Accreditatie was mogelijk door middel van controlevragen aan de zoomdeelnemers.

De conferentie werd zaterdag geopend door minister van GMN Dorothy Pietersz-Janga (MFK). In haar toespraak verhaalde ze over haar eerste kennismaking met de bijna 140 jaar geleden ontdekte ziekte TB, toen ze aan het begin van haar medische carrière het BCG vaccin kreeg toegediend ter preventie van een tuberculose (TB) infectie. Honderd jaar eerder stierf een op de 7 mensen in Europa en de VS aan de gevreesde ziekte. Nog steeds overlijden er jaarlijks meer dan een miljoen mensen aan de ziekte, die slachtoffers maakt in alle landen en in alle leeftijden.

De coördinatoren en sprekers zijn blij met de aandacht van politieke zijde. ,,De wetgeving uit 1921 is sterk verouderd”, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth, die de geschiedenis van TB op de BES en CAS eilanden uiteenzette. ,,Bij diagnosestelling en bestrijding van TB lopen we regelmatig tegen obstructies aan veroorzaakt door die wet. Dat besef was er al vóór 2010. De nieuwe wet infectieziektebestrijding was toen voorbereid en klaar om geïmplementeerd te worden, maar dat is nooit gebeurd. Elf jaar later is er opnieuw werk verricht ter voorbereiding”, weet Gerstenbluth. ,,Hopelijk krijgt de wet nu wel voldoende aandacht.”

Door de Covid-19-pandemie is de aandacht voor TB en ROW afgezwakt, maar de ziekte is nog steeds een zorg, die wel door de vooraanstaande sprekers wordt onderkend, en waarvoor oplossingen voor diagnostiek en behandeling zijn aangedragen. Volgende week meer in deze krant over de op de conferentie besproken ziekten en de beheersing daarvan in Curaçao en Aruba.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).