Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er wordt wat geheimzinnig over gedaan en er zijn geen officiële mededelingen, maar het Antilliaans Dagblad weet uit goede bronnen dat de Amerikaan Hushang Ansary - eigenaar van de onder de noodregeling geplaatste verzekeringsgroep Ennia - vorige week een gesprek heeft gehad met leden van het kabinet-Pisas.

F01 Regering sprak AnsaryDe kwestie ligt gevoelig, want de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) - toezichthouder van financiële instellingen in de monetaire unie - beticht Ansary van ‘grootschalige en onrechtmatige onttrekkingen van gelden’ aan Ennia. Dat is een ernstig verwijt.

Deze praktijk heeft er volgens de CBCS voor gezorgd dat lokale polishouders risico’s lopen en daarom is - alweer twee jaar geleden - een aansprakelijkheidsprocedure opgestart tegen Ansary als grootaandeelhouder en ook tegen diverse ex-medebestuurders van Ennia. Die zaak dient, na veel vertraging, medio oktober.

Het gesprek met Ansary begin vorige week zou zijn geweest ‘op verzoek van de Curaçaose regering’, maar dat kon niet worden bevestigd. Naar verluidt heeft de jurist Rutsel Martha, oud-minister en thans adviseur van de zittende MFK/PNP-regering, een bemiddelende rol in deze op zich genomen.

De bespreking die op maandagochtend plaatsvond verliep via videobeeld en was dus virtueel, waarbij de 95-jarige Amerikaanse miljardair van Iraanse afkomst vanuit de Verenigde Staten de bewindslieden van de regering-Pisas (MFK/PNP) toesprak.

Voor zover kan worden nagegaan waren bij deze belangrijke meeting aanwezig premier Gilmar Pisas en de ministers Javier Silvania en Charles Cooper (allen MFK) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). Het is nog onduidelijk of van de zijde van Ansary er meer deelnemers waren, maar in dit verband wordt de naam van Ralph Palm (voormalig ceo en algemeen-directeur van Ennia) wel genoemd. Palm is samen met anderen eveneens gedagvaard in de civiele aansprakelijkheidszaak die de CBCS namens Ennia heeft aangespannen.

Wat is besproken tussen de ministers en Ansary blijft vooralsnog onbekend. Maar ongetwijfeld is het daarbij gegaan over Ennia, die op verzekeringsgebied één van de grootste spelers is op Curaçao en de andere eilanden, en over de enorme claim die de Centrale Bank op hem als ‘ultimate beneficial owner’ (ubo) meent te hebben. Vernomen wordt dat de regering de nodige informatie zou willen vergaren om zich een idee te vormen van wat er speelt. Het is echter onbekend of de CBCS bij deze meeting betrokkenheid heeft gehad.

Van Ansary is bekend dat hij doorgaans (zeer) lang van stof is en daarbij soms urenlang een monoloog houdt, maar tot nu toe weigerde hij telkens om over de brug te komen. Nog vóór de noodregeling drie jaar geleden en ook daarna zijn er talloze gesprekken geweest van CBCS-topfunctionarissen met Ansary. Veelal vonden die plaats in de VS. Hijzelf blijft van mening dat er niets aan de hand is en dat de Ennia-Groep ‘in uitstekende financiële conditie verkeert’, zo liet zijn Parman International bv zelfs onlangs nog in een communiqué weten.

Deze stelling staat volgens de toezichthouder, die primair waakt over de belangen van de verzekeringnemers en polishouders, ‘ver af van de werkelijkheid’. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de noodregeling door de rechter op Curaçao moest worden uitgesproken, wat vervolgens ook door de Amerikaanse rechter werd overgenomen.

Er is onder en door Ansary op grote schaal geld aan Ennia onttrokken, aldus de toezichthouder, terwijl dat geld renderend had moeten worden belegd ten behoeve van de polishouders. ,,De heer Ansary heeft er in al die tijd geen blijk van gegeven rekening te houden met de belangen van de polishouders en daarmee de belangen van Curaçao en Sint Maarten”, verklaarde de Centrale Bank zo’n anderhalve week terug.

,,Diepgaand onderzoek door de CBCS na het uitspreken van de noodregeling (juli 2018, red.), heeft bovendien uitgewezen dat de tekorten gróter waren dan oorspronkelijk gedacht”, stelde de Centrale Bank in reactie op Parman.

De solvabiliteitspositie van Ennia Zorg en Ennia Schade is inmiddels weer op orde, berichtte het huidige management van het verzekeringsbedrijf met instemming van de CBCS. Maar Ennia Leven kent nog tekorten. Alles bij elkaar sprak de Centrale Bank in december 2020 van een gevorderde schadevergoeding van ruim 850 miljoen gulden. Mogelijk zelfs meer. Binnenkort zal bij het dienen van de zaak hierover waarschijnlijk meer bekend worden.

Omdat de CBCS er met Ansary maar niet uitkomt, worden in verband daarmee activa verkocht, zoals Banco di Caribe (BdC), omdat dit voor Ennia geld oplevert dat zij - ten behoeve van klanten - met rendement kan beleggen. En daarmee kan Ennia haar financiële positie versterken. Een ander bezit is Sun Resort met daarin het grote toeristische terrein van Mullet Bay op Sint Maarten.
In het verleden heeft Ansary individuele directieleden van de Centrale Bank op Curaçao publiekelijk - onder andere via een vraaggesprek op TeleCuraçao - zwart gemaakt en zich zelfs ook intimiderend over hen uitgelaten, toen bleek dat partijen het grondig oneens bleven.

Het is vooralsnog onduidelijk wat het kabinet-Pisas beoogt en ook welke rol de regering wil en kan spelen in dit conflict. In geval van de Girobank wierp de vorige regering-Rhuggenaath zich op om dit op te lossen met onder meer geleend Nederlands geld (170 miljoen gulden), maar het is niet zeker dat zoiets ten aanzien van Ennia ook zal of kan gebeuren. Het gaat immers om nog veel hogere bedragen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).