Minister schetst situatie van structurele tekortkomingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een reorganisatie van de Belastingontvanger is volgens Financiënminister Javier Silvania (MFK) ‘van essentieel belang’, waarbij geprobeerd moet worden ‘het kasgeld binnen de Ontvanger tot een minimum te beperken’.

ontvangerDe bewindsman baseert zijn stellingen en mening op ‘tekortkomingen bij de Ontvanger’ die jaarlijks tijdens de controle van de jaarrekening door overheidsaccountantsbureau Soab worden geconstateerd, zo blijkt uit de diverse managementsletters.

Dinsdag gaat Silvania in debat met de Staten. Onder meer over het per 1 oktober terugbrengen van het contant geldverkeer en gelijktijdig het bieden van de mogelijkheid van Pagomatiko ‘waarbij cashbetalingen kosteloos kunnen worden verricht’.

Dit alles is volgens hem mede noodzakelijk door ‘materiële correcties als gevolg van onder andere geconstateerde kasverschillen’. ,,De interne controlemaatregel met betrekking tot het tellen van de kasafdrachten wordt structureel doorbroken”, schrijft de minister op basis van de geconstateerde tekortkomingen bij de Ontvanger waar Alfonso Trona al vele jaren de leiding heeft.

,,De kassiers leggen dagelijks hun kasafdrachten in hun etui en hierna in een gezamenlijke doos. De geldmiddelen worden door de (plaatsvervangend) hoofdkassier pas de volgende dag geteld, in plaats van dezelfde dag in aanwezigheid van de kassiers - het vierogenprincipe - zoals het handboek voorschrijft.”

Door de bovengenoemde procedure is de kans van ‘slepen van de afgedragen geldmiddelen’ hoog. Lees, aldus de bewindsman: belastinginkomsten worden op een later tijdstip dan het ontvangsttijdtip verantwoord. In het Papiaments voegt Silvania eraan toe: ,,Nan ta ‘fia’ e sen un ratu (Ze ‘lenen’ het geld even).”

Door het ontbreken van het vierogenprincipe bestaat het risico dat geldmiddelen ‘onopgemerkt worden vervreemd’. Voor de kassier en de hoofdkassier is het daarnaast van belang dat beide partijen het eens zijn over de hoeveelheid geld en eventuele kasverschillen die geconstateerd zijn, om vervelende situaties achteraf te voorkomen. Aldus de Soab-aanbevelingen.

,,De kascontrolemedewerkers dienen dagelijks de nauwkeurigheid en volledigheid van de verantwoorde belastinginkomsten te controleren. Soab kan vaak niet vaststellen of de kascontrolewerkzaamheden zijn verricht; wegens de afwezigheid van getekende controledocumenten. Hierdoor ontstaat een onzekerheid in de belastinginkomsten die vaak niet door aanvullende controlewerkzaamheden kan worden weggenomen.”

Meer in z’n algemeenheid constateert de minister dat de Ontvanger geen risicoanalyse verricht als basis voor de opzet van de te implementeren interne beheersingsmaatregelen binnen het inningsproces van de belastinginkomsten. ,,Het risico bestaat dat niet alle significante risico’s binnen het inningsproces van de belastinginkomsten, waaronder ook frauderisico’s, door de Ontvanger zijn geïdentificeerd. Met als gevolg dat de belastinginkomsten niet worden beheerst.”

Silvania stelt in zijn via Facebook verspreid persbericht dat de Ontvanger niet beschikt over voldoende personeel dat de benodigde deskundigheid heeft. ,,Het risico bestaat dat door het tekort aan deskundig personeel minder belastinginkomsten worden geïnd dan begroot. Er bestaat ook een hoog risico van onnodige dan wel onopgemerkte fouten. Onnodige fouten leiden tot inefficiëntie. Onopgemerkte fouten tot onbetrouwbare gepresenteerde cijfers.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.