Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) gaat een formele klacht indienen bij justitie over de omstreden politiecontrole die dinsdag op het Marnix College Cas Cora plaatsvond.

schoolklasAfhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zal de VPCO zich beraden op vervolgstappen. Daarnaast worden ouders van betrokken leerlingen en ook docenten geïnformeerd over hoe zij aangifte kunnen doen bij Bureau Interne Zaken (BIZ). Dat meldt VPCO-directeur Maghalie van der Bunt-George.
Inmiddels heeft minister van Justitie Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) laten weten dat er maatregelen zijn genomen tegen de betrokken politieambtenaar die de leiding had over de preventieve controle. ,,Uiteraard zal de VPCO ook haar eigen handelen en de gang van zaken tijdens de preventieve controle grondig laten onderzoeken. Hiervoor zal zij een onafhankelijk onderzoeksbureau inschakelen”, aldus Van der Bunt-George in een persverklaring.
In de afgelopen dagen is er veel te doen geweest over de preventieve controle die door de politie en de douane bij het Marnix College is uitgevoerd. Deze verliep niet volgens het protocol. ,,De VPCO begrijpt de woede, onmacht en het verdriet van ouders, leerlingen, docenten en andere betrokkenen over het ontoelaatbare en grensoverschrijdende handelen van de betrokken politie-eenheid. Een organisatie die nota bene als doel heeft om de veiligheid in onze samenleving te waarborgen”, zegt de VPCO-directeur.
De controle voldeed volgens het schoolbestuur niet aan de gestelde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. ,,Naast leerlingen zijn ook medewerkers onjuist bejegend en geïntimideerd. Het ongepast fouilleren van leerlingen en tevens het fouilleren van docenten - wat geen onderdeel is van het reguliere protocol - heeft de VPCO geschokt en bedroefd.”
Eerste prioriteit van de school is om passende hulp en aandacht te bieden aan de slachtoffers en hun ouders en verzorgers. Hiervoor zijn de zorgmedewerkers samen met interne en externe hulpverleners reeds gestart met hulpverlening voor herstel van psychische en andere schade die is ontstaan. Ook wordt samen met het team een plan voor nazorg opgesteld en geïmplementeerd. Verder zullen de komende twee weken informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om mogelijke vragen en zorgen te bespreken. Vanaf maandag worden de leerlingen weer op de vsbo-school te Cas Cora verwacht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).