Begeleiding en fuseren zijn oplossingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het korten op de subsidies bij overheidsstichtingen in de gezondheidszorg heeft tot heel veel problemen geleid.
korting,,Er had niet op zulke belangrijke instellingen in de gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld op het onderwijs bezuinigd moeten worden. We leven nu al jaren met de gevolgen daarvan”, zo stelt de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK) na drie maanden ministerschap tegenover deze krant.
,,Er is bezuinigd, maar daarna zijn de instellingen niet gecontroleerd op hoe de gelden besteed worden. Er zijn geen jaarrekeningen gepresenteerd, terwijl dit een contractuele verplichting is, en er is dus geen enkele begeleiding geweest in hoe deze organisaties nu verder moeten. Dat heeft ertoe geleid dat instellingen zoals Brasami op dit moment niet goed functioneren. Zo gaat het gebouw sterk achteruit, de mensen werken met heel weinig financiële middelen en kunnen daardoor hun professionele kennis niet volledig inzetten. Nu wil ik onderzoek doen naar hoe de beperkte subsidiegelden bij de instellingen benut worden.” De minister is voornemens werk te maken van het mogelijk fuseren van instellingen. Hiermee kunnen kosten verlaagd worden en is er ook minder versnippering. ,,Ik vind dat er veel ‘waste’ is en ik denk ook zeker dat er bezuinigd kan worden, als er meer samengewerkt wordt. Er willen veel mensen iets goed doen, maar tegelijkertijd denkt iedereen van zichzelf dat hij of zij de beste is”, zo meent Pietersz-Janga. Verder is het een speerpunt van haar om ervoor te zorgen dat jaarverslagen op orde zijn en er door de verschillende organisaties verantwoording wordt afgelegd. De minister vervolgt: ,,Ik moet wel zeggen dat het overheidsapparaat op zijn beurt weer erg log is. Het duurt lang voordat over bepaalde verzoeken advies is uitgebracht en een akkoord afgegeven wordt.”
De minister meent dat zowel bij de instellingen, als de overheid en de bevolking een andere ‘mindset’ moet komen. Eentje van efficiëntie, samenwerken en eenduidigheid met één doel voor ogen, namelijk het welzijn van de bevolking. Voor deze ‘mindset’ moet ook samengewerkt worden met de afdeling communicatie en voorlichting van de regering die hier wat de minister betreft een voorlichtingscampagne aan kan wijden.
Dat er gebrek is aan aandacht, heeft de Pietersz-Janga ook ondervonden bij haar rondgang langs vissers, boeren en dierhouderijen. ,,Ik ben daarmee begonnen omdat ik ook vind dat de onderdelen natuur en milieu de nodige aandacht verdienen. Zo wordt er weer hard gewerkt aan het op tafel krijgen van milieuwetten”, verklaart Pietersz-Janga zich nader.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).