Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kreeg de Gevolmachtigde minister Carlson Manuel gisteren nog een instructie mee van de regering uit Willemstad om in de Rijksministerraad (RMR) naar voren te brengen, deze moest al gauw worden gewijzigd zodat akkoord gegaan kon worden met de consensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho).

F01 Pisas wijzigt instructieDat legde premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) gisteren uit in een speciaal ingelaste persconferentie over het Coho. Hij zat gisterenochtend om 7.00 uur ’s ochtends met de ministerraad in Fòrti om onder hoge (tijds)druk een besluit te nemen over de instructie waarmee de RMR niet akkoord ging. Deze hield in dat de Nederlandse regering werd verzocht de consensusrijkswet naar de Raad van State (RvS) te sturen, inclusief het advies van de Curaçaose Raad van Advies (RvA), het nader rapport, de Nota van Wijziging en de Memorie van Toelichting (MvT). De RMR werd geschorst om de Curaçaose regering nog een kans te geven. Uiteindelijk is ‘na een gedegen politieke en harmonieuze afweging, waarbij alle ministers met elkaar op één lijn zaten’, zo benadrukt Pisas, akkoord gegaan met de rijkswet Coho.

In de aangepast instructie wordt nu verzocht dat als de Coho-wetgeving naar de verschillende parlementen wordt gestuurd, genoemde stukken alsnog ter kennisgeving meegestuurd worden.

Tegenover de pers legt de minister-president uit dat staatssecretaris Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA), al eerder te kennen had gegeven dat een advies van de Raad van Advies alleen voor Curaçao geldt en niet door de RvS meegenomen kan worden. Pisas: ,,Toch wilden wij dit advies hebben, om ook een standpunt te bepalen ten aanzien van Coho 2.0. Dit advies kwam daags voor de RMR, waardoor wij van mening veranderden en op woensdag na een ministerraadvergadering de instructie schreven. Het advies blijft uiteraard van waarde op het moment dat de consensusrijkswet naar de Curaçaose Staten komt. Met amendementen kan de wet dan alsnog aangepast worden.” Pisas hoopt ook nog op de steun van de Tweede Kamer, want, zo stelt hij in de persconferentie: ,,Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) zijn over het Coho veel gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden en zij hebben beloofd op bepaalde kritische aspecten te letten.”

Pisas benadrukt in de persconferentie dat de gesprekken met Knops altijd in vriendelijke sfeer verlopen. Hij geeft Silvania gelijk als deze zegt dat er onder grote druk besluiten genomen moeten worden, waardoor niet rustig en nuchter over belangrijke beslissingen nagedacht kan worden. ,,Alles gaat in volle vaart en we moesten aansluiten, konden niet opnieuw beginnen na de verkiezingen. Ik vind dat Silvania zich ongelukkig heeft uitgedrukt in de Nederlandse pers, maar ik ben het in feite wel met hem eens. Maar hij had zich niet publiekelijk mogen uiten hierover”, vindt Pisas. Dat Silvania ook niet bij de persconferentie aanwezig is, verklaart Pisas met te stellen dat de Financiënminister de Gevolmachtigde minister mocht adviseren omdat hij veel over het Coho weet, maar niet zijn plek kon innemen. ,,De Gevolmachtigde minister is geautoriseerd verklaringen af te leggen, niet Silvania”, aldus de premier.

'Geen kiezersbedrog'

Pisas geeft antwoord op een aan zichzelf gestelde vraag, namelijk of zijn kabinet kiezersbedrog pleegt. ,,In de campagne hebben we gezegd dat we het Coho willen heronderhandelen. Er zijn veel aanpassingen gedaan, aanpassingen die door het kabinet-Pisas zijn bewerkstelligd”, benadrukt hij. Maar, zo legt de premier verder uit: ,,Die aanpassingen kunnen we niet inzien omdat de consensusrijkswet nog niet openbaar is. De pandemie maakt dat Curaçao met de rug tegen de muur staat. Als mensen zeggen dat we hen bedrogen hebben, dan ben ik het daar niet mee eens. Als we Coho van tafel zouden vegen, dan kan ik wel stellen dat ook dan mensen zich tegen mij zouden keren, want dan zouden er velen geen geld hebben.”

In de ministerraad is gisterenochtend tijdens het overleg een belangenafweging gemaakt, zo legt Pisas verder uit. Er is gesproken over wat de consequenties zijn als het Coho-traject nu gestopt wordt tegenover het inleveren van de Curaçaose autonomie. Daarbij is het welzijn van de bevolking de belangrijkste overweging geweest om uiteindelijk akkoord te gaan. Pisas: ,,Als Coho en de daarmee samenhangende liquiditeitssteun zou stoppen, en er mogelijk zelfs een vierde coronagolf over ons heen trekt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Met maandelijkse kosten van de regering van 170 miljoen gulden en belastinginkomsten van 90 miljoen gulden, hebben we nu al een tekort van 90 miljoen gulden. Zonder Nederlandse financiële steun zouden we niet een Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen aanbieden, zouden 11.100 mensen geen steunkaart (karchi di sosten) krijgen, zouden we drastische bezuinigingsmaatregelen moeten nemen (zoals in de gezondheidszorg), zouden net als in het jaar 2000 vele ambtenaren naar huis moeten, zouden er meer dan de al aangekondigde vijftien uitzendkrachten bij het belastingkantoor weg moeten, zouden instellingen niet meer gesubsidieerd kunnen worden, kan de regering geen diensten meer verlenen, is onderstand voor 15.000 personen niet mogelijk, zou het Land geen investeringen kunnen doen en de raffinaderij niet meer operationeel zijn.”

Aan het einde van de persconferentie stelt de premier: ,,Ik voel me trots dat ik aan het hoofd mag staan van dit kabinet. Ik heb een groot vertrouwen en hoop dat we uiteindelijk kunnen voldoen aan ons doel, namelijk om het pareltje van de Cariben te worden. Het welzijn van de bevolking staat voorop.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).