Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering-Pisas heeft deze week toch een keuze gemaakt uit de voorgedragen kandidaten voor twee leden in de raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

cbcsDat is gebeurd nadat de zittende RvC een verzoekschrift heeft ingediend bij de rechter om tijdelijk commissarissen te benoemen. Vanwege het uitblijven van een beslissing van de Curaçaose regering, dreigde de Centrale Bank zonder RvC verder te moeten. Dat heeft het Antilliaans Dagblad uit betrouwbare bron vernomen.
Nu Curaçao overstag is, is de weg vrijgemaakt voor de benoeming van zes van de zeven RvC-leden van wie de termijn op donderdag 19 augustus afliep. In de RvC van de CBCS zitten, naast de voorzitter, drie commissarissen namens het land Curaçao en drie namens het land Sint Maarten. De landen moeten kiezen uit een van de drie kandidaten die de RvC voor elke vacature voordraagt. Wat Curaçao betreft gaat het nu om twee vacatures; de termijn van een van de drie leden loopt nog tot 30 november. Sint Maarten moet drie nieuwe leden kiezen. Daarnaast beslissen de landen samen wie de nieuwe voorzitter wordt, die bovendien steun moet hebben van vijf van de zes RvC-leden.
Vorige week vrijdag heeft RvC-voorzitter Etienne Ys, prominent lid van politieke partij PAR, de president van het Hof van Justitie gevraagd gebruik te maken van haar bevoegdheid om tijdelijk commissarissen aan te stellen. ,,Dat hebben wij gedaan, omdat de regering van Curaçao nog geen keuze had gemaakt uit de door ons aanbevolen kandidaten en de datum van 19 augustus steeds dichterbij kwam. Wij wilden een blamage voorkomen dat een van de belangrijkste instituten geen RvC zou hebben. Dat betekent geen check and balances, geen toezicht op het management.”
Sint Maarten heeft eerder al een keuze gemaakt uit de aanbevolen kandidaten. Nu Curaçao dat ook heeft gedaan, kan het proces van een benoeming in gang worden gezet. Daarbij hoort een screening op integriteit. ,,Dat duurt minimaal een maand. Daarna volgt de benoeming van alle nieuwe leden door beide landen samen”, zegt Ys. ,,Het is aan de president van het Hof om te beslissen of nog tijdelijk commissarissen worden benoemd of niet. Wij hebben voorgesteld om de zittende leden langer aan te laten blijven.”
De kritieke situatie die is ontstaan, is volgens Ys geheel te wijten aan de huidige Curaçaose regering. Sint Maarten had al besloten tot de herbenoeming van twee leden en een kandidaat gekozen als nieuw lid, maar moest wachten op een beslissing van Curaçao. Volgens het Centrale Bank-statuut hadden de nieuwe leden uiterlijk 19 mei (drie maanden voor het aflopen van de termijn van de vertrekkende leden) moeten aantreden. ,,Wij hebben op 30 april al kandidaten aanbevolen”, zegt Ys. Dat is net in de periode van een demissionair kabinet-Rhuggenaath en een aantredende regering-Pisas. Ys: ,,De inkomende regering heeft toen gevraagd de benoeming van de commissarissen aan haar over te laten.” Maar anders dan het kabinet-Rhuggenaath, legt de nieuwe regering de aanbevelingen van meet af aan naast zich neer. Eind juli dit jaar laat minister van Financiën Javier Silvania (MFK) van Financiën aan de RvC-leden van de CBCS weten dat zij niet voor een tweede periode worden benoemd. Silvania zegt dat dan ‘stappen zijn genomen om de vacatures in te vullen’. Volgens RvC-voorzitter Ys zou dat wettelijk niet kunnen. ,,De regering moet een keuze maken uit de kandidaten die door de RvC worden aanbevolen. Dat staat zo in het Centrale Bank-statuut.” Als het inderdaad zo is dat de regering-Pisas de aanbeveling van de RvC volgt dan blijft Etienne Ys nog eens vier jaar voorzitter van de RvC. Maar Ys zegt graag plaats te willen maken voor een nieuwe president-commissaris. ,,Maar dan moet het wel een kandidaat zijn die door de RvC, waar ik zelf dan geen deel meer van uitmaak, is aanbevolen.”
De commissarissen worden normaal gesproken op verschillende momenten benoemd, juist om te voorkomen dat een raad van commissarissen zonder of met te weinig leden komt te zitten. De situatie bij CBCS is ontstaan in 2017 rond het ontslag van toenmalig CBCS-directeur Emsley Tromp. Binnen de RvC was er onenigheid over de wijze waarop daarmee moest worden omgegaan. Dat jaar zijn in één keer zeven nieuwe leden benoemd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).