Aannemer LB Constructie: Totdat alle onbetaalde facturen zijn voldaan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aannemersbedrijf LB Constructie bv heeft gisteren het zogeheten retentierecht ingeroepen op een viertal appartementsblokken, gevestigd aan de Scharlooweg 25-27. In totaal gaat het om 40 appartementen, die beter bekend zijn als ‘Ritz Residence Apartments’.


retentie,,Het uitoefenen van het retentierecht houdt in dat LB Constructie de feitelijke macht heeft over het (bouw)werk, hetgeen zij kenbaar heeft gemaakt aan de opdrachtgever”, legt Michele Meyer, advocaat en partner bij True Lawyers Law & Mediation, namens de aannemer uit.
Ook aan derden maakt LB Constructie kenbaar dat er op voornoemd onroerend goed retentierecht rust. Rond het bouwwerk zijn hekken en borden geplaatst door de aannemer. ,,Retentierecht is een wettelijke bevoegdheid die een aannemer toekomt”, zegt Meyer. ,,Het geeft de aannemer het recht om het door hem gebouwde werk pas af te geven aan de opdrachtgever als die opdrachtgever alle onbetaalde facturen van de aannemer heeft voldaan.”
Ondertussen gaan de werkzaamheden wel gewoon door. ,,LB Constructie zal de bouw op geen enkele manier vertragen. Het retentierecht brengt enkel mee dat de opdrachtgever geen toegang heeft tot het werk.” Het lokale aannemersbedrijf werd in 2015 opgericht en volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn er twee directeuren: Ruben Lendering en Bastiaan Bove (vandaar LB).
De advocaat van LB Constructie legt uit dat retentierecht ‘een zeer sterk pressiemiddel is, dat de aannemer toekomt’. Het wordt uitgeoefend zonder toestemming van het gerecht; het retentierecht volgt uit de wet, namelijk Boek 3:290 BW (Burgerlijk Wetboek).
De hoogte van het claimbedrag doet er volgens de jurist niet toe. ,,Bij een opeisbare vordering van 5 gulden mag het retentierecht ook al worden ingeroepen.” Gevraagd naar de termijn van de openstaande schuld, zegt Meyer: ,,De betaaltermijn is vervallen, reden waarom de vordering opeisbaar is geworden. Opeisbaarheid van een vordering is een van de eisen voor het inroepen van retentierecht.”
The Ritz Residence Exploitatie bv, opgericht in september 2019, wordt bestuurd door directeur Johannes ‘Hans’ Robben. Hij is ook bestuurder van The Ritz Curaçao nv, opgericht in 2004.

‘Veel bouwfouten’
,,LB Constructie heeft in de afgelopen bouwtijd ontzettend veel bouwfouten gemaakt”, reageert Hans Robben van The Ritz, en voegt eraan toe dat die bouwfouten ‘hebben geleid tot een forse vertraging in de bouw’.
De ontwikkelaar legt uit dat het aannemingscontract voorziet in een bouwkorting - ‘penalty’ - bij te late oplevering die inmiddels is opgelopen tot 287.875 gulden. ,,LB weigert die te betalen of daarvoor zekerheid te stellen.” Hier komt elke dag een bedrag van 13.500 bij.
Als gevolg daarvan heeft The Ritz naar eigen zeggen ‘rechtsmaatregelen moeten treffen’ alsook het stopzetten van de betalingen ter meerdere zekerheid van haar vorderingen op LB Constructie. Robben: ,,Alle appartementen waren in februari van dit jaar al verkocht. Ik ben het verplicht aan de kopers van de appartementen te waken voor de geleverde kwaliteit. Als die niet goed genoeg is moet het werk opnieuw en dat kost tijd. LB heeft de vertraging geheel aan zichzelf te wijten en moet nu op de blaren zitten.”
Het uitoefenen van het retentierecht noemt hij ‘enkel machtsvertoon’ maar, zo benadrukt hij, het ‘haalt de oorzaak van het probleem - gebrek aan kwaliteit - niet weg’.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).