Gouverneur ontvangen door bestuur Sint Elisabeth Foundation

Van onze redactie
Willemstad - Het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zal, als het aan het bestuur ligt, na restauratie en ontwikkeling een voorname rol spelen in de Curaçaose zorg en dan met name in de ouderenzorg.

F00Restauratie Sehos Casperson 2Dit kreeg gouverneur Lucille George-Wout te horen toen zij onlangs voor een bezoek werd ontvangen in het voormalige ziekenhuisgebouw in Otrobanda. Doel was de gouverneur op de hoogte te brengen van de toekomstplannen van de stichting.

Het bestuur van de Sint Elisabeth Foundation, zoals Stichting Sint Elisabeth zich noemt, gaf de gouverneur vanuit alle invalshoeken de nodige informatie. Het betreft de toekomstplannen voor onder andere het historische gebouw, waarin van 1857 tot 2019 de bevolking van Curaçao en de omliggende eilanden van de nodige zorg is voorzien, als toen het enige algemeen ziekenhuis van Curaçao.

,,Een nostalgisch gebouw dat door de jaren heen is opgericht door de Kerk en Zusters van Breda”, aldus een persbericht van de Foundation. ,,De aanstaande restauratie en ontwikkeling van dit unieke gebouw zal in de toekomst een prominente rol gaan spelen in het Curaçaose zorglandschap.”

Naast het gebouw is de invulling van dit zorglandschap een onderwerp waar het bestuur zich al sinds de overgang van het Sehos naar het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC), eind 2019, mee bezighoudt. ,,Denk hierbij aan vraagstukken over de hervorming van de ouderenzorg op het eiland, zoals onder andere de achtergrond, uitgangspunten en de noodzaak tot verandering hiervan.”

Tijdens de presentatie aan de gouverneur is hier, na een welkomstwoord van de voorzitter van de raad van bestuur (RvB) van de stichting Anthon Casperson, door de vicevoorzitter van de stichting Franke Scheper uitgebreid op ingegaan.
Het persbericht vervolgt: ,,Andere belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen waren de financiële aangelegenheden en de emancipatie/ontwikkeling van de Curaçaoënaar in relatie tot de problematiek die de vergrijzing in de toekomst mogelijk met zich mee zal brengen.” Dit werd toegelicht door financieel directeur Elvis Thodé.

Het bezoek werd afgesloten met een korte rondleiding door het gebouw, waarvoor dus ‘grote ontwikkelingen op de planning staan’. De getoonde belangstelling voor en het enthousiasme van gouverneur George-Wout over de toekomstplannen van Sint Elisabeth Foundation is voor het bestuur ‘zeker een drijfveer om draagvlak te blijven creëren voor de transformatie van de ouderenzorg op Curaçao’.

,,Sint Elisabeth Foundation is de juridische opvolger van Sehos”, legt Casperson desgevraagd uit. ,,Alle rechten en plichten zijn overgegaan naar SEF bij de statutenwijziging in februari jongstleden. Dit was noodzakelijk omdat de stichting geen ziekenhuis meer is.”

De stichting beheert in ruimste zin van het woord het vastgoed van het voormalig ziekenhuis alsook het immateriële erfgoed van de stichting zelf en wel vanaf 1855. De stichting heeft momenteel vijf personen in dienst. ,,De RvB is niet in dienst van de stichting. Alles is uitbesteed”, aldus de voorzitter.

Op het moment bestaan de inkomsten van de stichting uit de verhuur van ruimte aan de overheid en andere partijen. Casperson: ,,De voorbereidingen voor de restauratie en de herbestemming verlopen gestaag. Verwacht wordt om hiermee in 2022 te starten met een doorlooptijd van drie jaar.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.