Coronapandemie leverde veel klachten op

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ondanks dat 2020 in het teken stond van corona en de ombudsman niet makkelijk terecht kon bij overheidsorganisaties als gevolg van de lockdown, zijn er meer hulpverzoeken binnengekomen dan het jaar ervoor. ombudsmanDit staat in het jaarverslag 2020. De meesten waren ‘begrijpelijkerwijs’ gericht op het functioneren van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) in het kader van de covidsteun. In 2020 heeft de ombudsman 842 verzoeken in behandeling genomen, terwijl dit aantal in 2019 nog 568 was. Van de 842 verzoeken waren er bij het sluiten van het verslagjaar 656 afgehandeld.

De ombudsman heeft zeven zorgbrieven gestuurd naar de overheid. Enkele daarvan hielden verband met de getroffen coronamaatregelen. Zo trok de ombudsman verschillende malen aan de bel om aandacht te vragen voor het feit dat in de huidige crisis, waarin toegang tot schoon water uiteraard ontzettend belangrijk is, er toch veel huishoudens waren die om diverse redenen geen toegang hadden tot schoon water. ,,Vanwege het mensenrechtelijke aspect van de toegang tot schoon water, heeft de ombudsman meerdere malen betoogd dat het onder geen enkel beding mag voorkomen dat burgers volledig worden afgesloten van schoon water”, aldus het jaarverslag. Temeer ook omdat schoon water een van de belangrijkste primaire levensbehoeften is van de mens, en de huidige wereldwijde uitbraak van het coronavirus opnieuw duidelijk laat zien hoe belangrijk de rol is die water speelt bij het nemen van concrete preventieve hygiënische maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van ziektes. ,, Het feit dat de nationale productie en distributie van schoon water geprivatiseerd is maakt dit niet anders”, zo voegt de ombudsman hieraan toe, die het bovendien betreurt dat de minister van Algemene Zaken niet gereageerd heeft op zijn brief.
Ook werd een brief naar de minister van Justitie gestuurd met de vraag om een wetenschappelijke onderbouwing van de instandhouding van de avondklok ‘waarmee mensenrechtelijke aspecten in het geding kwamen’. In verband met corona werd in een andere brief eenzelfde vraag aan de minister gesteld over het verplicht dragen van een mondkapje. Ook de minister van Justitie heeft niet gereageerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).