Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Piscamar Beach Resort, een verzamelnaam van bedrijven waar ook het Curaçao Marriott Beach Resort onder valt, heeft een zaak aangespannen tegen het Land Curaçao waarin verzocht wordt het strand vóór het hotel te kunnen afsluiten voor het algemene publiek.

marriottHiervoor zou een beheersovereenkomst getekend moeten worden. Dit legt advocaat Achim Henriquez tegenover deze krant uit. Hij treedt in de zaak op namens Fundashon Rif, die zich bij de zaak gevoegd heeft. Deze stichting wordt voorgezeten door Marusca Manuel en komt op voor de belangen van bewoners van Otrobanda en het Rifgebied. Er zijn dus drie partijen: Piscamar, het Land en Fundashon Rif. Het Land en Fundashon Rif houden er nagenoeg dezelfde mening op na, namelijk dat het strand openbaar moet blijven, zoals ook vastgelegd in een nieuwe ministeriële (erfpacht)beschikking van september 2016, toen het hotel verkocht werd aan Piscamar. Daarin is vastgelegd dat ‘de erfpachter zal toestaan dat ook anderen dan gasten verblijvende in het aan de erfpachter toebehorende hotel, zonder vergoeding gebruik kunnen maken van het strand waarop het erfpachtrecht betrekking heeft’. ,,Het strand dient vrij, openbaar toegankelijk te zijn. Het is de erfpachter niet toegestaan het strand door middel van een afrastering of anderszins af te scheiden van aangrenzende stranden”, zo staat verder omschreven. Bij de koop in 2016 heeft door de nieuwe eigenaren een grote renovatie plaatsgevonden, een project en grote investering waar het Land economisch profijt van heeft gehad.
Voor het Land treedt Artoir Herrera op als procesgemachtigde ambtenaar omdat hij ook juridisch adviseur is bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), dat namens het Land optreedt. Advocaat en voor Piscamar Beach Resort is Marcha Woudstra van HBN Law.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).