Kabinet-Pisas doet officieel verzoek aan Nederland voor uitstel

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Gouverneur Lucille George-Wout sprak gisteren na de beëdiging van de ministers van het nieuwe kabinet-Pisas de wens uit dat de regering zal handelen naar de belofte die in het regeerakkoord wordt gedaan, namelijk om samen met het volk en voor het volk te regeren. ,,De burgers van Curaçao rekenen op u!”

F01 Burgers rekenen op jullie 3,,Vanaf nu bent u allen minister van alle Curaçaoënaars! U wacht een zware taak. Want u begint aan de grote opgave om het Land te besturen onder uitzonderlijk lastige omstandigheden. Gelukkig lijkt de coronacrisis op Curaçao enigszins onder controle, maar dat betekent nog niet dat we ons leven op oude voet kunnen voortzetten. En laten we eerlijk zijn. Velen hadden het vóór de crisis al niet makkelijk. De stilstand van de economie in het afgelopen jaar heeft vervolgens de sociale en economische achterstand van velen nog verder vergroot. Het zal een zeer grote inspanning vragen om onze economie weer op de rails te krijgen en om onze mensen weer perspectief te bieden. Dat hebben we allemaal nodig”, aldus de gouverneur in haar toespraak.

Zij wees erop dat de sociale noden groot zijn en om acute actie in alle sectoren van de maatschappij vragen: van zorg tot onderwijs; van economie tot infrastructuur; van sociale ontwikkeling tot financiën; en van justitie tot bestuur. ,,Onze samenleving heeft nieuwe impulsen en arrangementen nodig om tot ontwikkeling te komen; en om de beschikbare talenten volledig te benutten. Want dat die talenten er zijn in onze gemeenschap, daar ben ik van overtuigd. Zij moeten een kans krijgen om zich te ontplooien in een veilige en stimulerende maatschappij. Dat vereist samenwerking met alle geledingen en organisaties binnen het land; en ook constructief overleg met onze partners binnen het Koninkrijk. Dat betekent dat we moeten werken aan onderling vertrouwen; zowel binnen Curaçao tussen de politiek en de sociale partners, als tussen de partners binnen het Koninkrijk en internationaal; dat vertrouwen zal moeten groeien; en dat vertrouwen zult u moeten verdienen; op basis van uw inzet en prestaties!”

Het is aan de Raad van Ministers om het voortouw te nemen, benadrukte de gouverneur, en om de weg te wijzen uit de huidige crisis. ,,Dat vereist plannen en besluiten die zorgvuldig in samenspraak met alle betrokken partijen worden voorbereid, met inachtneming van de eisen van behoorlijk bestuur en ieders eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. En die plannen en besluiten moeten gebaseerd zijn op een realistische beoordeling van onze situatie en onze mogelijkheden. Dat is de uitdaging waar u voor staat. Maar u staat er niet alleen voor; waar mogelijk zal ik u daarin steunen. Dat is mijn rol als gouverneur; om u aan te moedigen en om u van advies te dienen; en - waar nodig - te waarschuwen. De titel van uw regeerakkoord, ‘Un Gobernashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Korsou, Ta pueblo su bùrt!’, geeft duidelijk aan waar u de komende vier jaar voor gaat. Hierbij spreek ik de wens uit dat u hier ook naar zult handelen. De burgers van Curaçao rekenen op u!”

Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas was de enige van de ministers die in het Nederlands de eed aflegde. Na de beëdiging sprak hij de pers op het plein voor Fort Amsterdam toe en gaf hij aan dat er een officieel verzoek naar Nederland wordt gestuurd voor uitstel om te voldoen aan de voorwaarden voor verdere liquiditeitssteun. ,,18 Juni redden we sowieso niet. We hebben minstens een maand uitstel nodig”, zei Pisas, die overigens wel optimistisch is dat er een oplossing gaat komen voor verdere noodsteun. ,,We gaan ervan uit dat we hulp kunnen krijgen van Nederland. Maar, als die niet komt, moeten we intern naar een oplossing gaan zoeken. We zitten aan tafel met Nederland en hebben nu alle ambtenaren in place. We komen met een concreet plan voor Nederland en hopen dat dit geaccepteerd wordt. Als dat niet gebeurt, moeten we naar een alternatief zoeken.”

Pisas wees op de noodzaak om zo snel mogelijk de landsverordeningen in de Staten te behandelen waarmee wordt voldaan aan de door Nederland gestelde voorwaarden. ,,Zodra dit is gebeurd, hebben we iets meer ademruimte om over het Coho te onderhandelen. Coho is namelijk behoorlijk extreem. We gaan komen met een tegenvoorstel en hopen dat Nederland hiermee zal instemmen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).