Girigorie: Wijziging beleid toelating Statenleden kan niet zonder uitleg

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Konseho Supremo Elektoral, ofwel het Hoofdstembureau en sinds dit jaar de Electorale Raad, is na overleg met leden van de nieuwe coalitie in de Staten tot een nieuw beleid gekomen voor de toelating van nieuwe Statenleden.
StatenVertrekkende Statenleden kunnen vanaf nu hun ontslagbrief van tevoren indienen, waardoor het Hoofdstembureau ook van tevoren kan beginnen met het raadplegen van de personen die de vertrekkende leden in het parlement moeten opvolgen. Dit om te voorkomen dat er op een bepaald moment een of meerdere Statenleden te weinig in het parlement zijn, zoals het afgelopen Statenjaar tot twee keer toe is voorgevallen.
Dat heeft Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK) gisteren tijdens de Statenvergadering bekendgemaakt waarbij de geloofsbrieven van vijf nieuwe Statenleden werden behandeld en goedgekeurd. De voorzitter van het Curaçaose parlement sprak van een nieuw systeem waarbij de gouverneur, de Staten en het Hoofdstembureau nauw samenwerken.
De aankondiging ‘tussen neus en lippen door’ van America-Francisca over de toelating van nieuwe Statenleden, zorgde voor de nodige vraagtekens bij de oppositie en PAR-Statenlid en van huis uit jurist Quincy Girigorie gaf aan dat hij het niet juist vindt dat dit beleid zomaar wordt doorgevoerd zonder dat uitvoerig uitleg wordt gegeven aan de Staten en de gemeenschap. Hij verzocht de Statenvoorzitter dan ook namens de PAR-fractie om een openbaar Statendebat op te roepen waarbij het Hoofdstembureau de nodige informatie kan verstrekken. ,,Ik juich deze wijziging in het beleid toe; het gaat hierbij om een fundamentele wijziging van hoe het Hoofdstembureau het proces voorheen benaderde. Ik geloof echter dat deze wijziging, hoe positief het ook is, zo fundamenteel is, dat we er niet zomaar even overheen kunnen gaan zonder verdere uitleg te geven”, aldus Girigorie, die daarom meteen een aantal vragen stelde aan de Statenvoorzitter.
Het PAR-Statenlid vervolgde: ,,De PAR-fractie is aanwezig en heeft alle intentie om ook aanwezig te zijn en deel te nemen aan de behandeling van de geloofsbrieven van de aankomende Statenleden. Maar het is belangrijk uit te leggen hoe het proces er nu uitziet.” Girigorie wees erop dat er in het verleden vraagtekens werden geplaatst bij de geloofwaardigheid van het Hoofdstembureau en dat laatstgenoemde toen een persconferentie heeft gehouden om tekst en uitleg te geven aan de Curaçaose gemeenschap. ,,Ik twijfel niet aan de geloofwaardigheid van het Hoofdstembureau, van de gouverneur of van de Statenvoorzitter. Maar het gaat hier om een nieuw standpunt van het Hoofdstembureau. Bij het aftreden van El Ayoubi (Jeser, red) gaf de gouverneur aan dat wat nu vandaag wordt gezegd, niet mogelijk is. Daarom is het niet juist dat een nieuw beleid zomaar wordt doorgevoerd zonder dat hier goed uitleg over wordt gegeven.”
America-Francisca gaf aan niet over een schriftelijke uitleg van het Hoofdstembureau te beschikken en dat het nieuwe beleid tot stand is gekomen tijdens een persoonlijke ontmoeting tussen leden van Konseho Supremo Elektoral en leden van de Staten. Daarop verzocht Girigorie dan een spoedvergadering van de Staten op te roepen waarbij het Hoofdstembureau tekst en uitleg zou komen geven. ,,Ik ben blij met de wijziging, maar het is niet op zijn plaats dat de Staten hier niet op de juiste manier van op de hoogte wordt gesteld. Dit nieuwe beleid verandert het functioneren van de Staten en ook hoe het Kiesreglement en het Reglement van Orde gezien moeten worden. De geloofwaardigheid van de Staten mag niet worden aangetast en daarom dient een debat op te worden geroepen om hierover te discussiëren. Zomaar een wijziging doorvoeren, is een gebrek aan respect voor de Staten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).