MCC Group en Alphaville vangen bot bij rechter

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) heeft voor het startbedrag van 500.000 gulden alles van de veiling van olie- en olieproducten opgekocht. Zo bevestigt RdK-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy desgevraagd.

islaHet gaat alles bij elkaar om ruim 850.000 vaten aan olieproducten, die volgens twee andere partijen die claimden te willen bieden maar zich op het laatst toch terugtrokken, een waarde vertegenwoordigen van het honderdvoudige, namelijk circa 50 miljoen gulden.
Het zijn ook de partijen - MCC Group nv, die optreedt namens MCC Petroleum DMCC in Dubai, en Alphaville Holdings op de Seychellen - die op het allerlaatste moment de veiling probeerden tegen te houden. Vergeefs, want het kort geding dat zij twee dagen eerder aanspanden en een dag voor de veiling nog diende, werd door hen verloren.
Het was het tweede kort geding van MCC tegen de veiling, die op 27 mei op last van de rechter met minimaal tien dagen moest worden aangehouden. Toen was het bezwaar van MCC gericht tegen de veilingvoorwaarden en vooral dat de koper, naast de koopsom, nog 39 miljoen aan ‘bewaarloon’ zou moeten voldoen aan retentor CRU (Curaçao Refinery Utilities).
CRU is een dochteronderneming van overheids-nv RdK en deze laatste heeft de petroleumproducten nu dus bij de veiling opgekocht. De openbare verkoop vond plaats op grond van een vonnis van december 2020 in een zaak tussen Refineria Isla als gedaagde en CRU als eiser. Daarop werd eind april 2021 executoriaal beslag gelegd ten laste van Isla, dochter van het Venezolaanse staatsolieconcern PdVSA.
MCC zette ook nu zwaar in, namelijk dat CRU door de rechter verboden moest worden de veiling op basis van de voorliggende veilingvoorwaarden voort te zetten en wel op straffe van verbeurte van een dwangsom van 15 miljoen dollar. Ook wilde MCC dat RdK gelast zou worden de verkregen Ofac-licentie - een speciale vrijstelling van de VS in verband met de sancties tegen Venezuela - eveneens aan te wenden ten gunste van andere kopers dan RdK. Alphaville wilde uitstel met ten minste drie weken.

Een goede verklaring voor het feit dat MCC en Alphaville pas enkele dagen voor de nieuwe veilingdatum met nadere bezwaren en vorderingen komen is volgens het gerecht niet gegeven. Als de bezwaren werkelijk van gewicht waren, hadden zij die zeker eerder opgeworpen. Volgens MCC en Alphaville gaat het immers om 50 miljoen gulden.
Over de Ofac-licentie hebben CRU en RdK duidelijk gesteld dat wat MCC wil onmogelijk is: een verkregen Ofac-licentie mag niet worden gebruikt voor een ander. Verder handelt CRU niet in strijd met de wettelijke voorschriften.
Het gerecht is van oordeel dat CRU geen misbruik maakt van haar bevoegdheden tot tenuitvoerlegging van het door haar tegen Isla/PdVSA verkregen vonnis en, in het kader daarvan, haar bevoegdheid tot veiling van de executoriaal beslagen olie over te gaan.
,,Tegenover CRU’s executiebevoegdheid, haar belang bij verhaal van haar vordering op Isla en haar belang bij beëindiging van de - onbetaalde - bewaring van de olie, wegen de belangen van MCC en Alphaville als aspirant-koper en/of medeschuldeiser en van Isla als geëxecuteerde bij nader uitstel van de veiling minder zwaar.” Aldus de rechter.
Isla had zich opnieuw aangesloten bij MCC om de veiling niet door te laten gaan. CRU is niet de enige belanghebbende, aldus Isla. De werknemers zijn ook belanghebbenden en zij zouden voorop moeten staan. CRU geeft echter aan de salarissen van het ex-Isla-personeel altijd te hebben doorbetaald, terwijl Isla/PdVSA dit naliet en zelfs niet volledig aan de afgesproken afvloeiingsregeling heeft voldaan.
RdK is nu de nieuwe eigenaar van de ruim 850.000 vaten. De Lannoy: ,,Wij, RdK, gaan deze op de markt zetten. Mogelijk wordt eerst ‘geblend’ om de aan te bieden pakketten aantrekkelijker te maken en de opbrengst te vergroten. Het betreft nog altijd olie van Venezolaanse afkomst. Verhandelen op de internationale markt kan alleen met een Ofac-licentie. Die heeft RdK.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).