Pisas: We zijn niet gekomen voor ruzie met Nederland

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De ministers van kabinet-Pisas leggen komende maandag, 14 juni 2021 om 12.00 uur ten overstaan van gouverneur Lucille George-Wout de eed of belofte af.
kabinetDat bevestigde aankomend premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) gisteren na een bezoek aan de gouverneur waarbij het eindverslag van de formateur, dat afgelopen maandag is ingediend, werd besproken. Pisas werd tijdens het bezoek vergezeld door de leider van Partido Nashonal di Pueblo (PNP) en aankomend minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Ruthmilda Larmonie-Cecilia.
Het bezoek aan de gouverneur werd door Pisas als aangenaam beschreven, waarbij onder andere is gesproken over het ontslag van enkele actuele Statenleden en het aantreden van nieuwe leden. De MFK-leider stelt dat de gouverneur de huidige manier waarop Statenleden het ontslag indienen, waarna mogelijk geen quorum wordt gevormd om nieuwe Statenleden toe te laten, ‘niet juist vindt’ en dat daarom is gesproken met de griffier van de Staten en het Hoofdstembureau over een manier waarop dit voorkomen kan worden.
In ieder geval dienen de huidige PNP- en MFK-Statenleden die minister worden, komende maandag, 14 juni, hun ontslag in de Staten in. Voor het echter zover is, zo vertelt Larmonie-Cecilia, zullen de Staten de geloofsbrieven van de opvolgers behandelen en goedkeuren. ,,Dan kunnen de nieuwe Statenleden ook maandag, voor of na ons, de eed afleggen en het werk van de Staten voortzetten”, aldus de PNP-leider.
Pisas, die gisteren voor het eerst publiekelijk de namen van de ministers van zijn kabinet bevestigde, gaf aan zich ‘goed te beseffen’ dat zijn kabinet voor een grote uitdaging komt te staan. ,,We weten dat de situatie precair is. Anders zouden we hier nu niet staan”, aldus de aankomende minister-president, die vervolgens aangaf dat Nederland om tijd is gevraagd bij het aannemen van de wetten die nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor verdere liquiditeitssteun. ,,We betreuren het dat er hierbij vertraging is opgelopen. Feit is dat er op 18 juni een besluit komt; we hebben nu dus met spoed te maken, maar we hopen dat we snel tot een oplossing kunnen komen en dat we anders om uitstel kunnen vragen. We zijn niet gekomen om ruzie met Nederland te maken, maar om in wederzijds respect tot oplossingen voor Curaçao te komen. Wij maakten geen deel uit van het beleid dat jarenlang is gevoerd waardoor we nu in de problemen zitten. We moeten daarom nu de ruimte krijgen om een en ander te verhelpen.”
Kabinet-Pisas treedt maandag met zeven ministers aan: Pisas (MFK) als premier en als waarnemend minister van Justitie; Charles Cooper (MFK) als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; Dorothy Pietersz-Janga (MFK) als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur; Javier Silvania (MFK) als minister van Financiën; Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) als minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport; Larmonie-Cecilia (PNP) als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en waarnemend minister van Economische Ontwikkeling; en Ornelio ‘Kid’ Marina (PNP) als minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag wordt Carlson Manuel (MFK).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).