Gevangenis breidt uit naar maximum van 50 enkelbanden voor gedetineerden

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Stuurgroep Elektronisch Toezicht heeft onlangs 50 nieuwe elektronische enkelbanden voor gedetineerden uit het buitenland ontvangen. Gedurende de afgelopen twee weken hebben verschillende testprocedures plaatsgevonden alsook een pilot, waarna de enkelbanden nu in gebruik kunnen worden genomen.

sdkk2Komende week worden de gedetineerden die in aanmerking komen voor een elektronische enkelband voorzien van een nieuw bandje en kunnen zij onder bepaalde strikte voorwaarden de gevangenis verlaten. Dat bevestigt directeur van gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) Urny Floran tegenover deze krant.
Vergeleken met de oude enkelbanden, zijn de nieuwe elektronische bandjes ultramodern, worden ze via een wireless systeem beheerd, beschikken ze over een gps-trackingsysteem en zijn ze veel lichter. ,,Feit is dat de nieuwe bandjes veel moderner zijn en makkelijker om mee te werken”, aldus Floran.
Het gevangenispersoneel dat belast is met de controle van de elektronische enkelbanden heeft ondertussen een training gekregen voor de monitoring van gedetineerden die de band dragen. Hetzelfde geldt voor het personeel van de Reclassering, omdat zij belast zullen zijn met het houden van toezicht en een individueel programma voor de gedetineerde met enkelband.
De Stuurgroep Elektronisch Toezicht wordt voorgezeten door het Openbaar Ministerie en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, instanties van de Reclassering, vertegenwoordigers van SDKK, Korps Politie Curaçao, Centraal College voor de Reclassering en een coördinator Elektronisch Toezicht. Laatstgenoemde moet toezicht houden op het gehele proces.
Eerder meldde deze krant dat de gevangenis in Koraal Specht over slechts dertig enkelbanden beschikte en dat alleen gedetineerden die aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking hiervoor komen. Anders dan een voorwaardelijke invrijheidstelling is elektronisch toezicht geen recht, maar een gunst, benadrukte Floran vorig jaar nog tegenover het Antilliaans Dagblad. Hij ontkende dat hierbij bepaalde gevangenen voorrang krijgen boven anderen. De oudere banden, waarvan verschillende defect waren, worden nu niet langer gebruikt. In plaats daarvan is de gevangenis nu overgegaan op een uitgebreider systeem van maximaal 50 elektronische bandjes, aldus Floran, die voor gedetineerden van zowel SDKK als van de Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) kunnen worden gebruikt.

Verzoek enkelband door commissie beoordeeld
De SDKK-directeur legde eerder uit dat de verzoeken voor verlof met een enkelband worden beoordeeld door een speciale commissie met leden van SDKK, de reclassering en het Centraal College voor de Reclassering. De commissie brengt advies uit aan de minister van Justitie die uiteindelijk beslist. Een en ander is geregeld in de Ministeriële Beschikking houdende regels voor het toepassen van elektronisch toezicht van 10 augustus 2005. Het verlof betreft 15 procent van de straf die door de rechter is opgelegd, maar het deel onder elektronisch toezicht mag niet langer zijn dan zes maanden. Bovendien mag de resterende straf niet meer zijn dan achttien maanden.
Het elektronisch toezicht, ofwel de enkelband, is destijds in het leven geroepen omdat de gevangenis vol raakte. Doordat gevangenen het laatste deel van hun straf thuis uitzitten, komen er eerder cellen vrij. Maar het verzoek om verlof kan worden geweigerd, bijvoorbeeld als is gebleken dat een gedetineerde de afspraken niet nakomt, zich agressief heeft gedragen of verboden voorwerpen in zijn bezit heeft gehad. Wie met een enkelband naar huis mag, verbindt zich aan een aantal voorwaarden, zoals de verplichting een door de reclassering bepaalde opleiding te volgen en een baan aan te nemen.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.