Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het kabinet-Pisas (MFK) is voorstander van een flexibeler arbeidsmarkt. ,,Geen ‘free for all’ en een beleid van ‘hire and fire’, maar wel een arbeidsmarkt met minder restricties met betrekking tot arbeidsmobilisatie.

arbeidsmarktDaarvoor moet arbeidswetgeving aangepast worden. Dat staat in het hoofdstuk Economische Ontwikkeling van het regeerakkoord met de PNP. De partijen constateren dat er al jaren geen economische groei heeft plaatsgevonden, maar dat ook de populatie niet gegroeid is. ,,Het de bedoeling van deze regering om de bevolking te laten groeien, op basis van de vraag die gecreëerd wordt door investeringen en uitbreiding van economische activiteiten”, zo wordt gesteld.
Er zal in de eerste periode gewerkt worden aan een herstelplan in lijn met het Nationale Ontwikkelingsplan van Curaçao. Dit meerjarenplan werd in 2016 gemaakt in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP). De partijen constateren dat er weinig is gedaan aan de uitvoering van dit plan en willen dit weer oppakken. Verwezen wordt verder naar het herstelplan van de Wereldbank getiteld ‘From Covid-19 Crisis Response to Resilient Recovery - Saving Lives and Livelihoods while Supporting Green, Resillient and Inclusive Development (GRID)’. Ook daar wil de nieuwe regering bij aansluiten.
In de toekomst moet volgens de partijen niet direct de aandacht gevestigd worden op de Landsbegroting en de tekorten daarin, maar zal de regering zich meer gaan richten op economische groei. ,,Er kan simpelweg niet meer uitgegeven worden dan geproduceerd wordt”, zo klinkt verstandig in de overeenkomst. Daarom zal de aandacht vooral uitgaan naar verhoging van de productie wat vanzelf zal leiden tot meer inkomsten voor de overheid. ,,Dit neemt niet weg dat de regering zich bewust is van de schok die de coronapandemie veroorzaakt heeft. Het vergt grote investeringen en inspanningen om daar weer bovenop te komen”, zo wordt geschreven. ,,Om deze reden zal het bestrijden van armoede een van de hoofdtaken worden van de regeringsperiode 2021-2025.”
Stabiliteit is ook een sleutelbegrip voor de regering: politieke stabiliteit, gebalanceerde begroting en stabiliteit van prijzen. Stabiliteit is nodig om het vertrouwen terug te winnen, zo wordt aangevoerd. Maar eerst zal Curaçao weer moeten opklimmen uit het dal, om bijvoorbeeld de schuldenproblematiek op te kunnen lossen. De regering wil de discussie over dollarisatie weer voeren en een monetair beleid met betrekking tot een mogelijke eigen munteenheid.

De regering wil tot slot, zomaar een greep: de export vergroten, entrepreneurship stimuleren, de publieke sector efficiënter maken, het innen van belasting verbeteren, nieuwe economische sectoren stimuleren, het toerisme versterken en uitbreiden, de raffinaderij weer laten opstarten, Bullenbaai (Curaçao Oil Terminal) versterken nu er olie is gevonden in Suriname en Guyana, alternatieve energieopwekking vergroten, een tweede haven bij Vaersenbaai Noord ontwikkelen, transnationaal onderwijs stimuleren, betere samenwerking met de andere Nederlands-Caribische eilanden op industrieel gebied en meer landbouw, veeteelt en visserij.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).