Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao en Nederland zijn tot een akkoord gekomen over de inhoud en doelen van de tweede Uitvoeringsagenda. Dat heeft het ministerie van Algemene Zaken bekendgemaakt. De overeenstemming werd al op 30 april bereikt.

rhuggenaath knops,,Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in de richting van het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. Deze zijn gericht op het versterken van de rechtsstaat op Curaçao en het verbeteren van onder andere het financieel en sociaaleconomisch beheer. Verder gaat het om hervormingen op fiscaal gebied en op het gebied van zorg en onderwijs”, aldus het bericht van AZ.

De uitvoeringsagenda werd geformaliseerd tijdens een virtuele ontmoeting tussen demissionair premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en staatssecretaris van BZK, Raymond Knops (CDA).

De tweede Uitvoeringsagenda omvat de voortzetting van verschillende activiteiten en projecten die naar voren kwamen in de eerste uitvoeringsagenda, die bijdragen aan de ontwikkeling van een ‘weerbaardere en veerkrachtiger economie en gemeenschap’. De regering: ,,Dus een economie en gemeenschap die veel beter in staat is om met crises, nieuwe kansen en perspectief voor de bevolking en bedrijven om te gaan. Op basis van de ervaringen bij het uitvoeren van de eerste uitvoeringsagenda in het eerste kwartaal van 2021 zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd en nieuwe of aanvullende acties en werkprocedures bepaald voor het volgende kwartaal. Ditzelfde proces zal elk kwartaal plaatsvinden, waarbij dit voortdurend gerelateerd zal worden aan de besluitvorming van de Rijksministerraad voor meer liquiditeitssteun in het kader van de Covid-19-crisis.”

Rhuggenaath is tevreden met het proces dat Curaçao en Nederland tot nu toe hebben doorlopen. ,,Het is nu meer dan ooit belangrijk om kordate en concrete stappen te blijven zetten in de uitvoering van het hervormingspakket, dat essentieel is om de sociaaleconomische crisis waarin ons land verkeert te boven te komen en perspectief te creëren voor duurzame groei. De voortzetting van de implementatie van deze tweede uitvoeringsagenda is een belangrijke stap om dit te bereiken”, aldus de demissionair premier.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).