Rhuggenaath-norm en 12,5 procent salariskorting nu ook voor zbo’s

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De regering heeft geluisterd naar het advies van de Raad van Advies (RvA) en de zelfstandige bestuursorganisaties (zbo’s) ook ondergebracht onder de Landsverordening Code Corporate Governance (Lv Code).

SVB DUSHI zboHet gaat om de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), Fair Trade Authority Curaçao (Ftac), het Bureau Intellectuele Eigendom, de University of Curaçao (UoC), de Kamer van Koophandel (KvK) en Bureau Telecommunicatie en Post (BTP).

Alle medewerkers en directeuren van deze zbo’s kunnen nu vallen onder de 12,5 salariskortingsregeling en de Rhuggenaath-norm voor directeuren.

Aanvankelijk wilde de regering deze zbo’s via een landsbesluit (LB) verbonden aan de ‘Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidgelieerde entiteiten’ laten vallen onder de Lv Code. De RvA vond dat dit niet kon, een LB is immers van een lagere orde. Genoemde zbo’s moesten volgens de RvC daarom direct onder de Lv Code worden ondergebracht. En dat is nu gebeurd.

Het besluit regelt de 12,5 procent korting op salarissen en de Rhuggenaath-norm voor werknemers en directeuren van overheids-nv’s en -stichtingen, en nu dus ook van zbo’s, om zo te voldoen aan de eisen van Nederland voor de eerste tranche liquiditeitssteun.

De RvA adviseerde het hele landsbesluit in te trekken, maar dat doet de regering niet. ,,Hoewel de RvA stelt dat het landsbesluit van 12 mei 2020 ingetrokken dient te worden, meent de regering dat het intrekken van het landsbesluit niet wenselijk is, omdat daarmee tevens alle bepalingen komen te vervallen. Niet alle regels zoals vastgesteld in het landsbesluit van 12 mei 2020 dienen te vervallen”, zo vermeldt de nota van wijziging.

Overigens zijn alle wetten die te maken hebben met de Nederlandse financiering weliswaar behandeld in centrale commissievergaderingen in de Staten, de wetten zijn nog niet gereed voor openbare behandeling, laat staan voor publicatie en inwerkingtreding.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).