Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De partijraad van Partido Nashonal di Pueblo (PNP) heeft dinsdagavond ingestemd met de voordracht van Ruthmilda Larmonie-Cecilia, Ornelio ‘Kid’ Martina en Ramon Chong als kandidaat-ministers voor respectievelijk de portefeuilles van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Bestuur, Planning en Dienstverlening en Economische Ontwikkeling.

kandidaatministers PisasOok de kandidaat-ministers voor MFK, de partij met de meeste ministersposten, zijn voor het grootste gedeelte bekend. Partijleider Gilmar ‘Pik’ Pisas wordt voorgedragen als premier en minister van Algemene Zaken; Charles Cooper - nummer twee op de kandidatenlijst - voor de portefeuille Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; Dorothy Pietersz-Janga voor de post van Gezondheid, Milieu en Natuur; Javier Silvania voor de portefeuille van Financiën; en Eduard Braam - verrassend - als minister van Justitie. Huidig MFK-voorzitter Sithree ‘Cey’ van Heydoorn wordt genoemd als minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.

Chester Peterson heeft onlangs de opdracht van gouverneur Lucille George-Wout aanvaard om een regering te vormen dat op de steun kan rekenen van MFK en PNP. Het nieuw te vormen kabinet moet bestaan uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het nog af te ronden regeerakkoord, zo luidt de opdracht van de gouverneur. Peterson is hierbij onder andere verzocht er zeker van te zijn dat de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers, ofwel de screeningswet, bij de formatie in acht wordt genomen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).