Nieuwe regering met vijf strategische doelen voor regeerperiode 2021-2025

Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij Landhuis Daniel zetten MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas en PNP-leider Ruthmilda Larmonie-Cecilia en respectievelijke partijvoorzitters Sithree ‘Cey’ van Heydoorn en Ramon Chong afgelopen vrijdagmiddag hun handtekening onder het regeerakkoord.

mfkpnpakkoordDit akkoord vormt de leidraad voor de regeerperiode 2021-2025 van het nog aan te treden kabinet-MFK/PNP. Pisas sprak van ‘een historisch moment waarbij de wereld gaat beseffen dat de nieuwe regering de koers van het land gaat veranderen’.
Het akkoord heeft de naam ‘Un Gobernashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Kòrsou. Ta Pueblo su Bùrt!’ (Een regering van het volk, voor het volk en samen met het volk. Het is de beurt aan de bevolking!) gekregen en gaat in op de verschillende ministeries en de prioriteiten die hierbij gesteld worden. Door ‘een regering van het volk, voor het volk en samen met het volk’ te zijn, zijn MFK en PNP voornemens niets voor de bevolking verscholen te houden en wordt aangegeven dat er geen ruimte is voor zaken als ‘non disclosure’ zonder dat een volksvertegenwoordiger op de hoogte is. ,,Naast het raadplegen van de bevolking voor acties die moeten worden genomen, moéten alle resultaten in het voordeel van de bevolking dienen. Daarom ook onze leus: Het is de beurt aan de bevolking!” aldus de inleiding van het regeerakkoord.

MFK en PNP erkennen dat het land met enorme uitdagingen te kampen heeft. ,,Het is een werkelijkheid dat onze gemeenschap in de komende jaren te maken zal hebben met sociaal complexe situaties, zoals bijvoorbeeld het aspect van duurzame ontwikkeling en uiteraard dat van de preventie en uitbanning van de pandemie.” De partijen noemen in het regeerakkoord onder andere de volgende uitdagingen: de groeiende werkloosheid; sociale problemen gerelateerd aan de groeiende werkloosheid; vastzittende economie; wereldwijde coronapandemie; een verouderd onderwijssysteem; moeizame relaties binnen het Koninkrijk; hoge kosten voor volksgezondheid; een verouderd ambtenarenapparaat; de slechte staat van de wegen; en verouderde jaarrekeningen van het Land.
De visie van MFK en PNP streeft naar het bereiken van de volgende vijf strategische doelen: het verhogen van de levenskwaliteit (wat inhoudt dat iedereen werkzekerheid moet kunnen genieten, evenals medische zorg, onderwijs en vorming, huisvesting, vervoer, sociale zorg voor jongeren, volwassenen en bejaarden, vergezeld van veiligheid in het dagelijks leven); hoog leefniveau (hetgeen inhoudt dat iedereen een inkomen moet genieten dat het noodzakelijke moet garanderen om een gezond en veilig leven te leiden); sociale cohesie (het promoten van strategieën om verdeeldheid binnen de gemeenschap te voorkomen); een effectieve en efficiënte democratische regering die dichtbij de gemeenschap staat (een regering met het hart voor de bevolking, die zich inzet voor de meest kwetsbaren); en het creëren van voorwaarden waardoor iedere burger van het Land Curaçao zich spiritueel, mentaal, fysiek en cultureel goed kan ontwikkelen.
Om op de goede voet te beginnen, zal de nieuwe regering een nulmeting bij alle ministeries, overheids-nv’s en stichtingen laten uitvoeren om te analyseren in welke staat deze worden aangetroffen bij aanvang van de nieuwe regeerperiode. ,,Deze analyse zal aangeven of er bij de ministeries sprake is geweest van wanbeleid en zal tevens een projectie geven van mogelijke uitdagingen voor de toekomst”, aldus het regeerakkoord.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).