Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het revalidatiecentrum van de SGR-Groep, in de volksmond bekend als Verriet, verwacht op korte termijn een toestroom van post-covidpatiënten die lange tijd op de intensive care van het ziekenhuis zijn behandeld. Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de patiënten voor die tijd eerst worden ondergebracht in voormalig ziekenhuis Sehos.

SehosHet gaat om mensen die multidisciplinaire nazorg nodig hebben. Revalidatiearts Ayal Zahavi zegt, in gesprek met het Antilliaans Dagblad, rekening te houden met maximaal veertig opnames, waarvan een deel in verpleeghuizen, maar houdt een slag om de arm. ,,Het kan minder zijn, dat is nog onduidelijk. We weten het niet precies.” Het revalidatiecentrum heeft ruimte voor vijftien tot zeventien patiënten. ,,Dat is inclusief de reguliere zorg aan bijvoorbeeld mensen met een dwarslaesie of een hersenbloeding”, zegt Zahavi. Tot gisteren waren er slechts enkele patiënten die langere tijd op de ic lagen met Covid-19 voor revalidatie opgenomen in het centrum. Daarnaast zijn er een handjevol die een of meer keer per week een poliklinische afspraak hebben voor therapie.

Vooruitlopend op de ontwikkelingen wordt op voorstel van de verpleeghuisdirecties onderzocht of het mogelijk is om de covidpatiënten die zijn uitbehandeld op de ic van CMC eerst onder te brengen in voormalig ziekenhuis Sehos. Daar staan nog altijd 32 bedden stand-by, inclusief apparatuur en personeel, in geval de capaciteit van CMC alsnog wordt overschreden. Zahavi: ,,Door de patiënten over te brengen naar Sehos, wordt het ziekenhuis ontlast. Dan kan daar de reguliere zorg weer worden opgestart.” In Sehos wordt dan besloten waar een patiënt verder moet worden behandeld, in een verpleeghuis of in het revalidatiecentrum. ,,Eventueel zouden we daar ook al kunnen beginnen met de therapie”, zegt Zahavi die benadrukt dat er nog niets concreets is besloten.

Het merendeel van de covidpatiënten die uit het ziekenhuis wordt ontslagen kan direct naar huis. Zij krijgen advies van de huisarts en eventueel oefeningen van een fysiotherapeut om verder te herstellen. Maar daarnaast is er de groep patiënten die soms wel tot twee, drie maanden op de ic heeft gelegen. Dan is de nazorg veel complexer en vraagt het vaak de inzet van verschillende disciplines. Het revalidatiecentrum van de SGR-Groep maakt gebruik van de richtlijnen die in Nederland zijn opgesteld door verschillende organisaties, zoals de Long Alliantie en revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Zahavi: ,,Een covidpatiënt kan, zoals alle patiënten die langdurig op de ic zijn behandeld, klachten overhouden die vallen onder het ‘post-intensive care’-syndroom. Wij hebben de expertise en infrastructuur om die patiënten goed te kunnen behandelen.”

De Long Alliantie Nederland geeft adviezen voor de behandeling en begeleiding van post-covidpatiënten onder de noemer ‘Covid-19 Associated Syndrome (CAS)’. De schade aan de longen is het belangrijkste gevolg van de complicaties van een infectie met het coronavirus, maar cardiovasculaire en neurologische restschade is ook mogelijk. Bovendien hebben patiënten cognitieve en psychische problemen. Concreet gaat het om bijvoorbeeld benauwdheid, spierzwakte, slikstoornissen, reuk- en smaakverlies. Daarnaast komt voor dat mensen lijden aan geheugenverlies, slaapstoornissen, angst en posttraumatische stressklachten. Dat vraagt een multidisciplinaire aanpak. ,,Een opname in het revalidatiecentrum is gemiddeld twee tot drie maanden”, zegt Zahavi. ,,Het gaat niet alleen om fysiek revalideren, maar ook mentaal met behulp van een ergotherapeut, een psychotherapeut en een logopedist. Mensen moeten leren omgaan met de energie die ze hebben.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).