Van onze correspondent
Den Haag - De boete voor het overtreden van de aanstaande quarantaineplicht voor reizigers die Nederland binnenkomen worden lager.

quarantaineboeteMinister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft vrijdag een aangepast wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de bestuurlijke boete is vastgesteld op 339 euro. In het oorspronkelijk voorstel was dit nog maximaal 435 euro. In Caribisch Nederland wordt de boete 218 dollar.

Het wetsvoorstel, dat als alles goed gaat op 15 mei van kracht wordt, is aangepast naar aanleiding van vragen van de SP. Die fractie had de minister erop gewezen dat het boetebeleid per gemeente kan verschillen als er alleen een maximale boete in de wet is opgenomen. De SP wijst daarbij op de verschillen in boetebereidheid tussen gemeenten bij overtreding van de avondklok.

De Jonge erkent dat uniformiteit gewenst is en kiest er daarom nu voor de boete te fixeren op 339 euro, respectievelijk 218 dollar. Beide bedragen zijn niet zomaar gekozen. Bestuurlijke boetes beneden 340 euro (77,93 procent van 435 euro) kunnen zonder uitgebreide procedure worden opgelegd. Voor Caribisch Nederland komt die berekening uit op 77,93 procent van 280 dollar, afgerond 218 dollar.

,,Deze lichte procedure wordt vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid voor gemeenten nodig geacht”, aldus de minister. De hoogte van de boete moet een preventieve werking hebben, zodat inreizigers zich aan de quarantaineplicht zullen houden. Daarom wordt de boete bij de bovengrens gelegd voor een lichte procedure.

Zoals deze krant vorige week al meldde, krijgt Caribisch Nederland een ‘eigen’ versie van de quarantaineplicht. Voorlopig wordt die op de eilanden niet ingevoerd, schrijft De Jonge in antwoord op een vraag van de VVD.

Per eiland kan worden besloten de quarantaineplicht toe te passen. Op Saba en Sint Eustatius hebben een strikt inreisbeleid en ‘zachte drang’ goed gewerkt en dat beleid wordt voortgezet. ,,Op Bonaire is het streven om voor het eind van deze maand alle volwassen inwoners die dat willen een eerste vaccinatie toegediend te hebben en hen voor 1 juni volledig gevaccineerd te hebben. Ook Bonaire acht daarom een beleid zonder verplichte quarantaine verantwoord gelet op de lokale zorgcapaciteit.”

Geen ‘vaccinatiepaspoort’

Voor Caribisch Nederland wordt de regeling om met testbewijzen te kunnen reizen niet ingevoerd. Dat schrijft minister De Jonge in zijn toelicht op het wetsvoorstel om dit tijdelijk in Nederland in te voeren. Het idee is dat in de Europese Unie met een bewijs van een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs vrij kan worden gereisd. In de volksmond wordt dit ook wel een vaccinatiepaspoort genoemd. De wet zal alleen in Europees Nederland geldig zijn. Caribisch Nederland wordt in dit geval als derde land beschouwd, net als de autonome Caribische landen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).