Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar eindexamen doen kunnen rekenen op soepelere regels in verband met de coronapandemie. Ging vorig jaar het centraal examen niet door, dit jaar wel.

F03 Ziekenexamen havo vwo 1 KIESEen van de versoepelingen is wat Royla Pierre, directeur van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), ‘het ziekenexamen’ noemt. Het gaat om een derde extra herkansingsmogelijkheid voor een vak van het centraal examen, ‘rekening houdend met het feit dat leerlingen ziek kunnen worden’. Eerder dit jaar was al besloten dat er voor havo/vwo een extra vak van het centraal examen herkanst kon worden, twee in plaats van één. Nu zijn dat dus drie vakken geworden.

Deze extra herkansing is volgens Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), ook toegevoegd omdat in Nederland het centrale examen gespreid mag worden over verschillende tijdvakken. Leerlingen kunnen ervoor kiezen een bepaald examen niet af te leggen en deze door te schuiven naar een ander tijdvak. Op Curaçao moeten de leerlingen echter alle vakken in het eerste tijdvak afleggen, maar krijgen in ruil daarvoor wel een extra herkansingsmogelijkheid.

Een andere versoepeling is de zogenoemde duimregeling. Dit houdt in dat één vak (maar géén kernvak als Engels, Nederlands of wiskunde) een diepe onvoldoende mag zijn, waar de duim overheen gelegd wordt. Dat cijfer telt dus niet mee, maar staat wel op de lijst. Overigens is de duimregeling niet van toepassing op het vsbo, terwijl dit in Nederland wel het geval is. Voor leerlingen kan de duimregeling het verschil maken en dit lijkt dus een gemiste kans voor de vsbo-leerlingen, zo wordt aangevoerd.

Die extra herkansingsmogelijkheid is echt nodig, want zo stelt Pierre: ,,Vergeet niet dat deze leerlingen vorig jaar al een half jaar met de coronapandemie te maken hadden en nu het hele schooljaar al.” Vorig jaar was er een hoog slagingspercentage, mede omdat het schoolexamen goed gemaakt was, nog vóór de eerste lockdown, en het centraal examen uitviel. Sommige vakken van het schoolexamen konden nog herkanst worden. Dit jaar ligt dat anders. Van der Bunt-George legt uit: ,,Het afstandsonderwijs heeft een enorme impact op de leerlingen, en dus ook op het onderwijsniveau en de -resultaten. Dat is bij deze groep vorig schooljaar al begonnen. We moesten ons houden aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en dat betekende dat er in minder onderwijstijd dezelfde doelen bereikt moesten worden. Dit jaar zien we dat het schoolexamen minder goed gemaakt is en dat de leerlingen dus meer afhankelijk zijn van de resultaten van het centraal examen.” Pierre verwoordt het zo: ,,Het is moeilijk om in te schatten wat de coronapandemie voor impact heeft op de examenresultaten. Wij doen er in elk geval alles aan om het maximale uit de leerlingen te halen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden.”

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Steven Croes geeft aan dat de examenresultaten grondig geëvalueerd zullen worden als blijkt dat deze slecht zijn. ,,Er zal in elk geval rekening worden gehouden met de situatie van de coronapandemie en we willen zoveel mogelijk voorkomen dat leerlingen daarvan de dupe zijn”, aldus Croes.

Cijfers die door hem beschikbaar zijn gesteld leren dat er voor havo 477 leerlingen dit jaar examen doen en voor vwo 151 (totaal 628 leerlingen). Op het vsbo doen in totaal 1.476 leerlingen examen.

Logistiek en financieel heeft de coronapandemie ook impact op de scholen en het examen. Behalve de extra kosten die gemaakt zijn vanwege de hygiënemaatregelen, brengt de spreiding straks van de examenkandidaten over de verschillende klaslokalen ook logistieke uitdagingen met zich mee. Want er zijn bijvoorbeeld extra leerkrachten en surveillanten nodig. Pierre: ,,Ik moet zeggen dat er extra kosten gemaakt zijn door het RKCS voor hygiëne en social distancing omdat we weten dat het heel belangrijk is, maar als schoolbestuur hebben we er eigenlijk geen geld voor.”

En vooruitkijkend naar volgend schooljaar, stelt de VPCO-directeur: ,,We willen ook een plan maken voor inrichting van het onderwijs volgend jaar. Leerlingen hebben in de voorexamenklassen achterstanden opgelopen. We zouden de leerachterstanden willen inhalen door extra personeel in te zetten. Zo willen we bijvoorbeeld meer lessen wiskunde en Nederlands verzorgen en meer sociaal maatschappelijke zorg kunnen bieden door bijvoorbeeld met kleine groepen te werken. Vanwege het politieke vacuüm zal daar hoogstwaarschijnlijk geen besluit over genomen worden voor het aankomende schooljaar. Het argument van extra kosten wil ik ontkrachten, want ook als leerlingen doubleren, of mogelijk zelfs drop-out worden, kost dat extra geld.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).